Приветствие на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев по случай Първия учебен ден

0
Уважаеми ученици,
Уважаеми учители,
Уважаеми родители,
Поздравявам Ви с началото на учебната година. На днешния ден празнуваме познанието и стремежа към развитие.
Образованието е ключов приоритет, затова усилията ни са насочени към мотивирането на млади кадри и повишаването на квалификацията на учителите.
През изминалата година системата се справи с предизвикателствата, пред които ни изправи пандемията, и доказа, че обучението в електронна среда не може да замени живото общуване с учителите в класната стая.
Училището възпитава и е мястото, където учениците научават първите правила за живота.
Скъпи ученици,
Знанията и уменията, придобити в училище, са основата, върху която ще стъпите, за да успеете в живота. Имайте доверие на учителите си. Ученето е бавен и труден процес, но резултатите от него са безценни.
Уважаеми учители,
Вашата професия изисква съзидателност и подкрепа. Обществото очаква от Вас да мотивирате, вдъхновявате и възпитавате. Делото Ви е трудно, но от Вас зависи бъдещото духовно, социално и икономическо благоденствие на страната.
Уважаеми родители,
Вярвам, че отношението Ви към образованието предопределя успеха на децата. Бъдете активни партньори в обучението, защото никоя образователна система не може да се развива без Вашата подкрепа, ангажираност и разбиране.
Мили първокласници,
Днес е денят, в който Вашият първи учител ще Ви открие богатството на езика ни, магията на математиката, красотата и провокацията за изследване на света чрез природните науки, удоволствието да творите и спортувате.
Бъдете здрави и любознателни.
Честит празник и на добър час!
КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ
Министър на образованието и науката

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *