Преподавател в сферата на продажбите предлага въвеждане на образование по търговски умения

Stoyan-TasevВ българската образователна система днес няма нито едно учебно заведение, което да е специализирано в сферата на продажбите и никой не може да получи диплома за средно или висше образование в тази област. Тази тенденция води до редица негативи за икономиката и за обществото ни като цяло и е причината специалистът и преподавател в областта на продажбите Стоян Тасев да предложи промени в образованието, свързани с въвеждане на обучение по продажби.

„Липсата на обучени кадри в тази сфера понижава значително конкурентоспособността на българския бизнес, както и на младите хора, завършващи университети и вливащи се в пазара на труда. Продажбите са от ключово значение за развитието на всяка компания и днес се намираме в парадоксалната ситуация този тип критични за бизнеса кадри да се изграждат в самите компании и от никой университет да не можеш да намериш подготвени специалисти. Освен това проблемът има не само бизнес, а и обществени измерения, защото способността да продаваш е свързана също с качества като самоувереност, убедителност, комуникативност и много други ключови способности. Обучавайки повече млади хора в областта на продажбите, ние ще създадем не просто добри търговци, а ще възпитаме по-пълноценни личности с по-силен характер и по-добре подготвени за предизвикателствата на живота“ – посочва Стоян Тасев.

Самият той е преподавател по продажби и умения за преговаряне, който съчетава теоретичните познания в тази сфера с богат практически опит от редица собствени бизнес начинания. Работил е на всички нива на продажбите, започвайки от продавач на щанд, преминавайки през ръководител на търговски екипи и достигайки до развитието на успешен собствен бизнес, в чиито продажби Тасев заема ключова роля. Повече информация за него е достъпна на адрес: http://stoyantasev.com/.

За да се промени негативната тенденция с липсата на подготвени кадри по продажби, Тасев предлага обучението в областта да бъде въведено под формата на отделни лекционни курсове в университетите и средните училища с икономическа насоченост, както и да бъде създадено поне едно учебно заведение, фокусирано в сферата на продажбите. Специалистът вижда също и възможности за въвеждане на обучение по търговски умения при свободно – избираемите форми на образование.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *