Премиерът Борисов: Всяко дете трябва да посещава училище и да получи образование

0

„Основен приоритет на правителството е всяко дете да посещава училище и да получи добро образование. Всички програми – за иновации, за растеж на икономиката, за квалификация и преквалификация, зависят от образователната система. Най-важно е в България да има образовани хора“. Това заяви министър-председателят Бойко Борисов при представянето на междуинституционален механизъм за обхват и задържане на децата и учениците в детските градини и училищата, приет днес от Министерски съвет. На представянето присъстваха ресорният вицепремиер Томислав Дончев, министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, министърът на финансите Владислав Горанов, министърът на вътрешни работи Валентин Радев, заместник-министрите на образованието и науката Таня Михайлова и Деница Сачева, както и представители на Агенцията за социално подпомагане, ГД „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГРАО) и регионалните управления на образованието (РУО).
По думите на премиера институциите трябва да се включат в процеса с всички налични ресурси. „Трябва да изградим магистрала от знание. Безработицата в момента е 6% и не може да падне повече, защото част от различните етноси не могат да четат и пишат. България ще започне да се мери с другите, когато производителността се вдигне. Необходими са образование и квалифицирани кадри“, подчерта Борисов. Според него всяко дете е важно и по закон то задължително трябва да бъде в училище. Министър-председателят беше категоричен, че няма друго правителството в последните години, което толкова ясно с конкретни цифри да е извело образованието като приоритет. Той постави на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев задача да предложи нова формула за мотивиране на онези учители, които работят в по-трудна среда. „За тях трябва по-голяма по-особена подкрепа“, каза премиерът Борисов и допълни, че правителството ще отделя по 330 млн. лв. за образование през всяка следваща година до края на мандата.

Вицепремиерът Томислав Дончев подчерта, че 1/4 от децата от ромски произход и 10% от децата от турски произход не посещават училище. По данни на Националния статистически институт през учебната 2015/2016 година 21 170 ученици са напуснали образователната система, което означава, че всеки седми ученик между 15 и 18 години не е завършил училище. Основните причини са свързани със социално-икономически фактори, институционални проблеми, миграция, фактори на местоживеенето и жилищната среда, етнокултурни фактори, както и други проблеми.

„Неграмотността се възпроизвежда много лесно от едно поколение на друго. Децата трябва да бъдат обхванати в предучилищна възраст. Всички резултати от международни изследвания сочат, че онези, които посещават детска градина, имат по-високи образователни резултати“, коментира министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. Той добави, че междуинституционалният механизъм е доказателство, че ще бъдат изпълнени всички политики за обхват и задържане на децата в училищата и детските градини.

Приетият днес механизъм предвижда във всяко населено място с училище до 20 август 2017 г. да бъдат сформирани екипи, които да осигурят записването на всички деца в детска градина и училище. В тях ще участват представители на РУО, на детски градини и училища, на общините, службите за социално подпомагане и дирекциите на МВР. Ако се налага, в населените места, където няма ресурс, ще бъдат командировани служители от друго място. Екипите ще бъдат утвърждавани от началниците на РУО. Тяхно задължение е да установят и за кои деца съществува риск да напуснат образователната система, както и да се предприемат мерки за допълнителна подкрепа.

Вицепремиерът Томислав Дончев обясни, че на ежедневна база ще се следи колко деца не са на училище. Според него това не е ангажимент само на училището, а на всички институции. „Проблемът не съществува само в класната стая. Трябва институциите да се задействат, да влязат в махалите, в конкретното семейство. Да се види от какво имат нужда децата. Тези проблеми могат да се решат чрез различни механизми“, заяви Дончев. Думите му бяха подкрепени от министър Владислав Горанов, който каза, че образованието е конституционно право и родителите са длъжни да го осигурят.

По информация на ГРАО до 31 август 2017 г. кметовете на общини трябва да изготвят списък на децата, които е трябвало още миналата година да тръгнат на градина или училище, но не са били записани. Екипите ще посещават домовете им и ще разговарят с родителите. За убеждаването им да изпращат децата си на училище ще бъдат привлечени медиатори и местните общности. Механизмът предвижда и оптимизиране на процедурата за отпускане на семейни и други помощи в натура спрямо индивидуалните потребности на децата и учениците. Събраната информация ще бъде предоставяна на кметовете на общините, за да санкционират нарушението на Закона за предучилищно и училищно образование. Ако някои от децата не са открити на адресите си, ще се търси съдействие от управленията на МВР за установяване на местопребиваването им. „МВР ще положи усилия, защото е по-добре да се занимаваме с децата, отколкото след това с престъпници, каза вътрешния министър Валентин Радев.

В механизма за междуинституционална работа са определени и функциите и отговорностите на министъра на образованието и науката, министрите на труда и социалната политика, на вътрешните работи, на здравеопазването, на регионалното развитие и благоустройството, на председателя на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на непълнолетни и малолетни, на кметовете на общини, на областните управители, на регионалните управления на образованието, на директорите на училища и детски градини и на ГД „ГРАО“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Звено под ръководството на заместник-министър председателя, който координира дейността на МОН, ще контролира на национално ниво изпълнението на механизма.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *