Президентът на Европейската асоциация на университетите посети Варненския свободен университет

IMG_2485Президентът на Европейската асоциация на университетите (EUA) проф. Мария Хелена Назаре посети Варненския свободен университет. Тя се срещна лично с президента на университета проф. д.ик.н. Анна Недялкова и представителите на академичното ръководство. Проф. Назаре бе придружена от Андреа-Розалинде Хофер – икономист от международната организация за икономическо сътрудничество и развитие (OECD). Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ е сред първите български университети – членове на Европейската асоциация на университетите още от нейното създаване през 2001 година.

В рамките на срещата бяха представени инициативите и проектите на Варненския свободен университет в областта на предприемачеството. Поставен бе акцент върху дейността на Международната академия „Знание и иновации“, която обединява потенциала на международни образователни институции, научноизследователски центрове и различни компании за изграждане на мениджърите на бъдещето. През 2014 година дейността на академията е посветена на темата „Предприемачество и успешни академични практики“.

Сред последните инициативи на университета в областта на предприемачеството е успешно приключилият Майсторски клас „Бизнес лидерство и предприемачество. Добри практики”, организиран съвместно с университета в Синсинати. Нестандартното решение в Майсторския клас да участват както студенти, така и представители на бизнеса, създаде широка платформа за обмен на идеи и споделяне на успешни практики в областта на бизнес лидерството и предприемачеството.

Друг успешен съвместен проект на ВСУ „Черноризец Храбър“ и Университета в Ковънтри, представен в рамките на срещата, е свързан с трансфера на иновации в областта на предприемачеството и дигиталните компетентности. При огромен интерес, с участието на 150 студенти и преподаватели от Варненския свободен университет, през месец март 2014 г. се проведоха първите семинари, обединени в майсторски клас на тема “Дигитално предприемачество“.

Президентът на Европейската асоциация на университетите проф. Мария Хелена Назаре изрази задоволството си от срещата с ръководството на университета и прекрасните си впечатления от постиженията на висшето училище в международен план. Тя отправи специална покана към президента и академичното ръководство на Варненския свободен университет за участие в работна среща в рамките на проекта „Предприемачески университети“, която ще се проведе през месец септември в София.

В асоциацията членуват 850 университета от 47 страни. Това е най-голямата и авторитетна организация на университетите в Европа. В университетите-членове на асоциацията се обучават над 17 милиона студенти. Организацията осигурява широк спектър от възможности за обмен на успешни практики, участие в съвместни проекти и не на последно място за формиране на европейските политики в областта на образованието и научните изследвания.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *