На 24 март в Софийската математическа гимназия (СМГ) ще се проведе Открито първенство на София по информатика – състезание по информатика за ученици. Това е третото издание на събитието, като в предишните две през миналата година се включиха общо почти 390 ученици. Състезанието се организира от РУО – София-град, СМГ и развойния център на SAP в България.

Целта на Откритото първенство на София по информатика е да повиши мотивацията на учениците за нови знания и развитие в тази област, като даде възможност на желаещите от цялата страна да се явят на две допълнителни състезания (есенно и пролетно издание на първенството). Поради силния интерес за участие на ученици от страната, в пролетното издание в края на март е предвидена и онлайн версия. Онлайн състезанието ще се проведе паралелно с присъственото състезание, като участниците в него ще бъдат обявени в отделно класиране.

Откритото първенство е безплатно и единствено изисква предварителна регистрация с краен срок до 17 март. Форматът на състезанието е подобен на този на националните турнири по информатика, като всички участващи групи имат по четири състезателни часа. Учениците, които се включват в първенството, са на възраст от четвърти до дванадесети клас.

Идеята за Откритото първенство на София по информатика дойде преди малко повече от година от Петър Петров, старши програмист в Окадо, и Марин Шаламанов, основател на Елведер, чрез старши експерта по информатика и информационни технологии. Екипът на РУО – София-град подкрепя идеята, с убеждението, че формирането на личности, адаптирани към живота в информационното общество с всички негови възможности, заплахи, предизвикателства и рискове, е необходимо условие за успешната реализация в живота на съвременното поколение ученици. Първенството е още една възможност за проверка на знанията и уменията по информатика на учениците от София и от цялата страна“, сподели д-р Ваня Кастрева, Началник на РУО – София-град.

Вече години наред, в рамките на различни инициативи, SAP подкрепя развитието на образованието в областта на информационните технологии в България и ангажиментът ни в тази насока е дългосрочен“, коментира Радослав Николов, изпълнителен директор на развойния център на SAP в България.

Откритото първенство на София по информатика е още една възможност за учениците да проверят своите знания в областта. Участието в състезания носи и допълнителна мотивация, както и различен тип опит и поле за прилагане на наученото“, допълни той.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *