Предварителни кандидатстудентски изпити на 01.04.2023 г. в Техническия университет – София

0

На 01.04.2023 г. (събота) в Техническия университет – София и неговия филиал в Пловдив ще се проведат предварителни кандидатстудентски изпити, както следва:

  • Чужд език – в ТУ – София (английски, немски) и Филиал Пловдив (английски), от 9:00 часа;
  • Рисуване – в ТУ – София, от 8:00 часа;
  • Композиция – в ТУ – София, от 13:00 часа;

С конкурсните изпити по рисуване и по композиция се кандидатства за специалността „Инженерен дизайн“, а успешното полагане на изпит по английски или немски е необходимо за прием по специалностите, където обучението е на съответния език.

Във Факултета за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт се предлагат три специалности на немски език – „Мехатроника и информационна техника“, „Компютърни системи и технологии“ и „Стопанска информатика“. На английски език във Факултета за английско инженерно обучение се предлага специалността „Индустриално инженерство“, а във Факултета по индустриални технологии – „Интелигентни системи и изкуствен интелект“.

В ТУ – София, Филиал Пловдив, Факултет “Електроника и автоматика” на английски може да се изучава специалността „Индустриално инженерство“.

Подробна информация за кандидатстването и приема в Техническия университет – София може да се намери на неговата интернет-страница на адрес: http://priem.tu-sofia.bg .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *