Првителството отпуска допълнителни стипендии за децата с изявени дарби

По Програмата на мерки за закрила наLibrary 3 деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2016г. , правителството одобри разходи за изплащане на допълнителни еднократни  стипендии.

206 955 лева са предназначени за изплащане на стипендии на учениците от училищата по изкуствата, а 10 260 лева са предназначени за стипендии на учениците от общинските училища.

Средствата са в рамките на бюджета за 2016г.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *