Правното образование във Варненския свободен университет с нови доказателства за конкурентоспособност

1Успехите на талантливите студенти на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ и модела на изключително успешния образователен стандарт за правно образование, който позволява на съдии пряко да участват в образователния процес и в практическата подготовка на бъдещите юристи, представиха на специална пресконференция президентът на ВСУ „Черноризец Храбър“ проф. д.ик.н. Анна Недялкова, председателя на Апелативния съд във Варна и председател на Научно-експертния съвет към Юридическия факултет г-жа Ванухи Аракелян и деканът на факултета проф. д-р Петър Христов.

След поредица от успехи и завоювани призови места, на проведеното на 1 юни Национално състезание по решаване на казуси по наказателно право, отборът с капитан Иван Михайлов студент от 5 курс, специалност „Право” и членове: Налян Христова, Веселина Велева и Елена Костадинова се класира на първо място пред отбора на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Това е само част от победната серия на представителните отбори на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ за решаване на казуси.

Президентът на Варненския свободен университет проф. Недялкова награди отбора спечелил първо място в състезанието за решаване на наказателноправни казуси с таблети и юридическа литература. Грамоти за изключителна всеотдайност и внимание в работата със студентите от кръжока по гражданско и търговско право към Варненския свободен университет, представили отлично университета на национални и междууниверситетски състезания получиха съдиите от Варненския окръжен съд Диана Митева, Нейко Димитров и Росица Тончева, както и заместник председателя на Апелативния съд Милен Славов. 1 yordan-nedev-e1400504299408

Проф. д.ик.н. Анна Недялкова благодари на отличените и не скри гордостта си то амбициите и успехите на студентите. Проф. Недялкова припомни, че миналата година бъдещите юристи са се представили изключително успешно пред съдии и адвокати от Варна в открит урок с казуси по търговско и гражданско право.

„Този успех е от огромно значение за студентите, които вече втора година усвояват правни знания и практически умения за юридическа работа в майсторските класове по гражданско и търговско право в Окръжния съд във Варна. Много благодаря и на техните наставници в този безпрецедентен формат за правно образование”.

Председателят на Апелативен съд – Варна съдия Ванухи Аракелян също изказа своите благодарности към студентите от Юридическия факултет и изрази огромната си радост от голямата победа.

„Щастлива съм, че мога лично да честитя на тези прекрасни деца и искам искрено да им благодаря. Виждам, че има резултати от нашето партньорство и с това може само да се гордеем. Студентите от Варненския свободен университет „Черноризец Храбър” определено имат интерес към практическата работа, а не само към академичната част от образованието. Това са едни прекрасни деца и бих искала да използвам възможността да кажа пред всички присъстващи тук гости, студенти и журналисти, че точно с такива млади, амбициозни хора Варна наистина  трябва да се гордее.”

За началото на това успешно партньорство и конкурентните предимства на правното образование във Варненския свободен университет говори деканът на Юридическия факултет на университета проф. д-р Петър Христов. Той посочи, че усилията на университета и факултета са насочени към обвързване на правното образование с практиката в системата на правораздаването и създаване на стандарти за качествено образование. Научно-експертен съвет от съдии, адвокати и прокурори, председателстван от Ванухи Аракелян, консултира учебните планове във висшето училище. “Почти всичките ни абсолвенти се реализират по специалността. Единствено тук в България се изучават морско право и дигитална криминалистика”, подчерта деканът на правния факултет проф. Петър Христов.

Студентите Елена Костадинова и Денис Турханов – петокурсници в специалност „Право“, отправиха благодарност към ръководството на университета и представителите на съдебната система.

Пресконференцията бе повод да бъдат споделени високите постижения на студентите и успешните партньорства на университета в годината посветена на предприемачеството и успешните академични практики.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *