Правителството прие стратегия за прилагане на ИКТ в образованието

1048994_514787968587047_18252042_oСтратегия за ефективно прилагане на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в образованието и науката (2014-2020 г.) прие правителството. Основна цел на стратегията е да осигури равен и гъвкав достъп до образование и научна информация по всяко време и от всяко място – от стационарен компютър, лаптоп, таблет, мобилен телефон.

Документът за първи път създава условия за изграждане на единна информационна и технологична среда, обслужваща училищното и висшето образование и науката. Националната електронна платформа ще предоставя обучение с електронни учебници и помагала. Новите технологии в преподаването ще направят уроците по-интересни и атрактивни, ще мотивират ученици и учители.

Очаква се това да доведе до намаляване на броя на отпадащите от образователната система, по-високи постижения в усвояването на учебното съдържание, придобиване на нови полезни умения – презентационни умения, работа в екип и др.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *