Правителството одобри допълнително 100 милиона лева за студентските общежития и стипендии

0

Министерският съвет отпусна допълнително 100 милиона лева по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г. за саниране, ремонт и обзавеждане на студентските общежития, както и за увеличаване на студентските стипендии. Очаква се с допълнителните средства да се осигури достъпът до висше образование и да се повиши качеството му, както и да се подобрят социално-битовите условия на студентите.

Отпускането на допълнителни средства за стипендиите ще даде възможност за увеличение на индивидуалния им размер. Промените ще бъдат реализирани съгласувано и с Националното представителство на студентските съвети.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *