Академията за бизнес умения и предприемачество набира участници

Първият модул в Академията за бизнес умения предприемачество набира участници. В модул ”Бизнес и Преприемачество“ обучаващите се ще получат знанията и практическите умения, които ще ги насочат към успешното конструиране и последователното реализиране на техните кариерни и бизнес планове.

“Ние ще Ви предоставим възможността да се запознаете и боравите с най-подходящите и полезни методи, техники и стратегии за Вашата професионална реализация. Ще Ви запознаем с цялостния бизнес процес и неговите особености, така че да сте подготвени във всеки етап от Вашия кариерен път” – споделят от Академията.

Академията предлага иновативна система за обучение, която съчетава гъвкави и подробни онлайн уроци с работа по реални проекти на живо. Гост-лекторите в нея са готови да предадат своя опит. Това са утвърдени професионалисти в различни области на бизнес средите, както в България, така и в чужбина.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *