Половината родители смятат частните уроци за задължителни, за да бъде прието детето им в желаното училище. Това показва проучване на образователната платформа Научи.бг сред 400 български родители, учители и ученици.

Проучването, проведено през септември, изследва настроенията на трите ключови групи спрямо онлайн инструментите, дистанционното обучение, частните уроци и иновативните методи на преподаване.

Над 50% от анкетираните ученици също са на мнение, че не биха могли да влязат в желаното от тях училище без допълнителна извънкласна подготовка. Най-често учениците смятат, че частните уроци биха им помогнали при подготовка за предстоящ изпит или матура, както и при затруднения с определен предмет.

Избор

Повече от 80% от анкетираните родители посочват, че изучаването на предмети чрез иновативни и интерактивни методи води до повишаване на знанията на децата.

Едни от основните фактори, които са от значение, когато учениците  потърсят допълнителни уроци, са квалификацията и опитът на учителя (63.2% от анкетираните ученици). На същото мнение са и над 2/3-и от анкетираните родители. 

За учениците най-важни се оказват начинът на преподаване на учебното съдържание, както и добрата комуникация между учител и ученик.

Учители

Повече от половината анкетирани учители (55.8%) са провеждали индивидуални онлайн уроци и биха провеждали такива уроци, ако досега не са го правили. Учителите виждат и допълнителен положителен ефект от онлайн уроците – по-уверено използване на дигиталните технологии и възможността за използване на повече, разнообразни и иновативни методи на преподаване. Според учителите сред най-положителните промени при учениците при онлайн уроците е подобрената комуникация с учениците им.

За проучването

Детайлното проучване е проведено по инициатива на образователната платформа Научи.бг. Целта му е да провери нагласите и мненията на трите ключови групи – ученици, учители и родители – към онлайн формата на обучение, частните уроци в България и влиянието на новите условия върху всяка от сферите на образованието.

Създатели на Научи.бг са Георги Кирилов и Даниел Туечки, които приемат българското образование за своя кауза. Тяхната платформа свързва квалифицирани учители с ученици за провеждането на частни онлайн уроци. Едно от основните предимства на платформата е, че тя помага за лесното и бързо намиране на учител по желания предмет без значение от местонахождението учителите и учениците.

В разработка на платформата до момента момчетата са прекарали над 5800 часа и над 180 интервюта с учители, родители и ученици. В Научи.бг всеки може да избира измежду 200 учители в 16 категории.

База с материали

Основателите на Научи.бг са избрали именно днешния празник – Деня на народните будители – за официалното отваряне на новата секция от платформата си: портал за сваляне, купуване и продаване на учебни материали, изготвени от преподаватели за техни колеги. Секцията, наречена „Материали“, съдържа помагала, информационни плакати, обобщителни инфографики и редица други полезни ресурси, които българските учители могат да свалят и разпечатат за стените на своята класна стая. Всеки от тях може и да създава и качва такива, като по своя преценка има възможност да им постави цена или да ги сподели напълно безплатно.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *