Подготвят национален механизъм срещу отпадането от училище

0

През юли тази година ще бъде подготвен и подписан междуинституционалният механизъм, който ще обедини държавната и общинската власт в работата по обхващане и задържане на учениците в системата на предучилищното и училищното образование. Важен участник в създаването на тази политика ще бъдат общините.

Това заяви днес министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на конференция „Мерки за обхващане, задържане и превенция на отпадането на децата и учениците в детските градини и училищата. Ефективно взаимодействие между институциите“, организирана от Министерството на образованието и науката (МОН). На форума присъстваха ресорният вицепремиер Томислав Дончев, министърът на вътрешните работи Валентин Радев, заместник-министрите на образованието и науката Деница Сачева и Таня Михайлова, на финансите и труда и социалната политика Кирил Ананиев и Росица Димитрова, заместник-министърът на МВР Красимир Ципов, кметът на София Йорданка Фандъкова, както и представители на неправителствени организации, синдикати и регионални управления на образованието.

Министър Вълчев подчерта, че министерството ще разчита много на общините да прилагат политиката за привличане и задържане на децата в образователните структури по места. Той добави, че всички деца на 5 и 6-годишна възраст трябва да бъдат обхванати в системата и да посещават детска градина. Ако започнат да се социализират на тази възраст, има по-малък шанс да отпаднат от училище и по-голяма възможност да бъдат привлечени в профилирано или професионално обучение.

Анализът на резултатите от международното изследване PISA сочи, че учениците, които говорят български език преди да започнат училище, получават значително по-високи резултати. Постиженията на посещавалите детска градина 3 или повече години са средно с 50 т. по-високи от тези, които не са били обхванати в предучилищно образование.

Министър Вълчев акцентира, че трябва да се инвестира в учителите, защото това ще даде по-голяма база за развитие на всички останали професии. Ако учители стават учениците с по-слаби постижения, те ще предават по-малко знания на децата и ще се получи спирала на лошите резултати.

Заместник-министър Кирил Ананиев заяви, че през септември 2017 г. ще има 15% увеличение на заплатите на всички преподаватели, а в края на годината ще се направят разчети за евентуално ново повишаване през 2018 г. По думите му Министерството на финансите ще подкрепи промяна на формулата за разпределяне на делегираните бюджети, в чиито център ще стоят образователните резултати и подпомагане на училищата в граничните и отдалечените райони. Той изрази подкрепата си и за повишаване на броя на учителите с допълнителна квалификация или преквалификация.

Вицепремиерът Томислав Дончев беше категоричен, че проблемът с отпадащите ученици няма да се реши само от една институция. Трябва да мобилизираме държавните структури и местната власт. В тази система се работи с хора и нямаме право на грешни стъпки. Това е проблем на цялото общество и трябва да привлечем семействата като съюзник. Когато те не могат, ние да правим повече. Когато те не искат, ние да положим усилия да ги убедим, че децата трябва да посещават детска градина и училище, поясни Дончев.

Анализът на МОН показва, че през тази година в предучилищно образование са били обхванати 79,04% от децата на 5 и 6-годишна възраст. През 2016 г. процентът е бил 81%. Всеки седми ученик между 15 и 18 г. не посещава училище, което в повечето случаи означава, че не завършва или го прави по-късно през живота си. По-голямата част от причините за отпадането при децата са социални и икономически – липса на облекло, обувки, заплащане на такси за детска градина, липса на пари за учебници, липса на образование при родителите. На по-голям риск от отпадане са изложени деца от семейства, в които има тежки форми на насилие, алкохолизъм и др., както и деца, които вместо в училище, са изпращани да работят. Според PISA ниските резултати на 32% от българските ученици, взели участие в последните измервания, са вследствие на влошена социално-икономическа и семейна среда. Министерството на образованието и науката има Стратегия за превенция и намаляване дела на отпадащите и преждевременно напусналите образователната система, която всяка година до 2020 г. се изпълнява чрез план за действие. До края на годината ще бъде създаден нов двугодишен план, в който мерките ще бъдат обезпечени финансово от държавния бюджет и оперативните програми на ЕК.

Заместник-министър Росица Димитрова обясни, че Министерството на труда и социалната политика отпуска над 500 млн. лв. за подпомагане на семейства със затруднения, като парите отиват за подготовка  на децата им за училище. Тя посочи като основен приоритет именно подкрепата на родителите, за да могат да отгледат децата си и да им осигурят достъп до образование. МОН отпуска около 30 млн. лв. за транспорт на деца, които пътуват до училищата си, около 30 млн. лв. за стипендии и над 20 млн. лв. за осигуряване на безплатни закуски, като с това допълнително развива социалната политика в образованието.

По време на срещата министър Валентин Радев изрази увереност, че поставянето на образованието като приоритет от правителството ще е основата за нормалното функциониране на всички останали системи. Той даде пример за сътрудничество с МОН във въведените редовни беседи на полицейски служители по теми за престъпност от и срещу деца, наркотици и др. През настоящата учебна година по инициативата „Детско полицейско управление“ са обучени 4500 деца, добави още Радев.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *