Пет полезни икономически обучения, които да преминете онлайн

0

Икономическата и финансовата обща култура са сфери, които за съжаление не са широко застъпени в днешната образователна система. Повечето кадри, които не са завършили специализирана търговско-икономическа гимназия или сходна специалност в университет, излизат крайно неподготвени за реалността, в която няма как да игнорираме финансовия фактор. 

Понятия като ДДС, самоосигуряване, фондови борси, данъчни декларации и кодекс на труда остават само далечни и абстрактни понятия. Ако и вие попадате в групата на хората, които смятат, че имат пропуски, решихме да дадем няколко идеи за кратки обучения онлайн, които да подобрят общата ви икономическа и финансова култура. 

Обучение по счетоводство, счетоводни услуги и данъчно облагане

Счетоводството е интегрална икономическа дисциплина, която обхваща множество понятия и различни финансови сфери. Една от най-приложимите е, защото освен обща представа за приходи и разходи, активи и пасиви, изисква и боравене с актуалните законови разпоредби в областта на бизнеса и търговията. 

Имайки обща счетоводна култура, ще сте съвсем способен да вземате информирани финансови решения, да правите анализ на разходите си, да преценявате адекватно структурата на осигуровките си, да бюджетирате успешно и да сте запознат с основните видове данъци за физически и юридически лица. Добрата новина е, че има много онлайн лекции и видео уроци, които са напълно безплатни и достъпни, дори и на български език. По-запалените сред вас могат да закупят платените версии, които да им дадат един по-дълбок и обхватен поглед над материята.

Обучение по корпоративни финанси

Корпоративни финанси са дисциплина, която по-скоро има отношение към стартирането и менажирането на собствен бизнес. И все пак, дори и да не сте фирма, винаги е полезно да имате представа как работи едно предприятие, кои са неговите пасиви и активи, как се формира печалбата ми и какви видове са основните парични потоци, на които се базира съществуването им. 

Счетоводният баланс е основен документ, на който се базира общата финансова оценка на даден бизнес, а едно от основните пера в него често е заемният (банков) капитал. Едно скромно надзъртане в теорията на финансовия анализ ще ви докаже математически, че противно на очакванията, не е рентабилно една фирма да борави само със собствен или само с чужд капитал, а да балансира успешно и двата типа. Ако тематиката ви е интересна, просто се разровете в Интернет, и ще откриете множество източници на знание.

Обучение по банково дело

Банките пък са специализирани финансови институции, с които се срещат както фирмите като юридически лица, така и всеки един от нас в ежедневната си дейност. За да вземаме решения, защитаващи най-добрия ни интерес, трябва да имаме базисно понятие как работят, от какво печелят, как се формират лихвите по кредитите и депозитите, на какви основания може да ни бъде отпуснат заем, какво е банков актив и пасив. 

Обучение по икономическо право

Икономиката и правото са две тясно свързани дисциплини. Има си точно определени законови норми за функционирането на всяка една бизнес единица – за отпускане на кредити, инвестиране, търговия и международни отношения. Още повече че глобални институции като Европейския съюз изграждат дейността си на база регламенти и директиви. Затова не се колебайте, а се образовайте по темата още сега, за да сте релевантни на съвременната мултикултурна действителност. 

Обучение по мениджмънт

Последно, но не на последно място, поставяме така популярното обучение по мениджмънт. Защо го считаме за важно и смятаме, че мнозина го възприемат погрешно? Мениджърските квалификации не означават непременно управление на хора, а са много по-глобални. Те включват правилно боравене с времето, ресурсите, приоритизиране и ефективност: все умения на хора, които искат да се справят по-добре в живота като цяло. Затова и всеки един от нас е хубаво да бъде наясно с главните управленски подходи, които да го ръководят при упражняването на каквато и да е дейност.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *