Пет български висши училища са пълноправни партньори в консорциумите от “Европейски университети”

0

Пет български висши училища вече са пълноправни партньори в консорциумите от „Европейски университети“, одобрени по втората покана по програма „Еразъм+“. Това са Софийският университет „Св. Климент Охридски“, Техническият университет – София, Университетът за национално и световно стопанство – София, Нов български университет – София, и Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив. Като асоцииран партньор към един от водещите консорциуми е включен и Югозападният университет „Неофит Рилски“ – Благоевград.

В надпреварата се включиха още 6 висши училища от България – Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“, Икономическият университет – Варна, Медицинският университет – София, Русенският университет „Ангел Кънчев“, Химикотехнологичният и металургичен университет – София, и Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“.

Водещ партньор в своя консорциум е Нов български университет, останалите четири училища са пълноправни партньори в съответния алианс с водещи институции от Естония, Италия, Кипър и Финландия. В петте консорциума се включват още университети от Австрия, Германия, Гърция, Естония, Ирландия, Испания, Латвия, Литва, Нидерландия, Норвегия, Полша, Румъния, Словакия и Франция. Държавите членки са отправили призив към Европейската комисия да работи за премахването на съществуващите бариери на европейско ниво, за да улесни транснационалното сътрудничество. Европейските университетски мрежи ще дадат възможност за получаване на общи дипломи.

Очаква се сътрудничеството между университетите да подобри и възможностите за повишаване нивото на научните изследвания в тях, да улесни преподаването на интегрални умения и комплексни знания.

„Тези европейски университети са ключов градивен елемент за Европейското образователно пространство“, заяви при обявяването на резултатите Мария Габриел, комисар по иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта.

По втората покана по програма „Еразъм+“ с бюджет от 120 милиона евро са одобрени 24 нови алианса от европейски университети, като общият им брой достигна 41. Получени са 62 кандидатури (12 от тях, или 20%, са с българско участие), в които участват над 380 висши училища от 32 държави – 26 държави членки на ЕС, 5 държави по програма „Еразъм+“ и Обединеното кралство. България е сред държавите с увеличен брой на кандидатствалите институции, като по този показател се нареждаме на трето място след Германия, като в процентно отношение сме страната с най-високо увеличение, както и с висок дял участвали институции въобще.

Участието на българските висши училища и подготовката им стана с подкрепата на Министерството на образованието и науката.

Следващата покана ще бъде публикувана не по-рано от 2022 година.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *