Пазарът на труда в контекста на стратегия „Европа 2020” ще се обсъжда на 17 октомври

0
Милена Дамянова

Милена Дамянова

Икономическият и социален съвет (ИСС) на България, Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) и Представителството на Европейската комисия в България организират конференция на тема „Демографски предизвикателства и пазарът на труда в контекста на стратегия „Европа 2020”. Събитието ще започне в 9.30 ч. на 17 октомври и ще се състои в зала „Сердика” на хотел „Шератон София Хотел Балкан”. Форума ще открие министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов.

На конференцията ще се идентифицират предизвикателствата пред пазарите на труда в Европа и ще се обобщят необходимите мерки и политики за постигане на целите  на Стратегия “Европа 2020”.

В събитието ще вземат участие посланикът на Полша в България Н. Пр. Лешек Хенсел, Драгомир Стойнев – председател на парламентарната Комисия по труда и социалната политика, Зинаида Златанова – ръководител на Представителството на Европейската комисия в България, Лейла Курки – председател на Специализираната секция “Заетост, социални въпроси и гражданство” към Европейския икономически и социален комитет.

От страна на ЕИСК, Владимира Дрбалова и Волфганг Грайф  ще представят становищата на ЕИСК относно съобщение на ЕК „Програма за нови умения и работни места: европейският принос за постигане на пълна заетост” и „Бъдещето на пазара на труда в Европа – в търсене на ефективен отговор на демографските тенденции”, а Пламен Димитров ще представи позицията на ИСС по предизвикателствата пред пазарите на труда в контекста на Стратегия  „Европа 2020”. Своята позиция по темата ще представи също Председателят на Икономическия и социален съвет на Гърция Кристос Полизогопулос.

В дискусията ще участват и представители на Европейската комисия, Световната банка, членове на Европейския икономически и социален комитет, Икономическия и социален съвет на България и на ИСС от други държави – членки на ЕС, експерти от Министерството на труда и социалната политика, Националния осигурителен институт, Националния статистически институт, представители на неправителствени организации, учени.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *