Още 84 психолози ще се борят с наркотиците в училищата

0

Министерството на образованието и науката (МОН) организира обучението на 84 психолози, чиято задача ще е да се борят с употребата на наркотици в училищата. Те ще бъдат разпределени по трима във всяка административна област. В тяхната подготовка ще се включат Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, Главна дирекция „Национална полиция“, Агенция „Митници“, Министерството на здравеопазването и Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД).

Психолозите ще се учат да разпознават симптомите при употреба на наркотични вещества, да предотвратяват разпространение или употреба на дрога в училищата, както и да реагират при такива случаи в сътрудничество с компетентните органи. Предвиждат се такива обучения и за учителите.

Това стана ясно на поредна междуведомствена среща при премиера акад. Николай Денков в рамките на координационния механизъм за борба срещу вноса, производството и разпространението на наркотици в България.

На нея институциите се договориха още да разработят общ механизъм за противодействие на употребата и разпространението на наркотици в училище. Водещо при изпълнението на тази задача ще бъде МОН. Ще участват също министерствата на вътрешните работи, на здравеопазването и на младежта и спорта, Агенция „Митници“, Националното сдружение на общините в Република България, ДАЗД, Националното представителство на студентските съвети, ученическите съвети и др.

В хода на съвместната работа на институциите ще бъдат събрани и обобщени всички налични ресурси по темата – материали, методически ръководства, програми за работа с ученици и др., които могат да бъдат в помощ на педагогическите специалисти. Ще се възложи и изготвянето на допълнителни материали, вкл. дигитализирани, които да бъдат достъпни както за учителите, така и за учениците и техните родители.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *