Оценките от платформата Smart Classroom ще се отразяват в електронния дневник

 

 Изпитванията в платформата ще участват директно при формиране на успеха на учениците

Оценките, които учителите поставят в платформата Smart Classroom, автоматично ще се отразяват в електронния бележник на ученика и така ще улесняват учителя при формирането на успеха по даден предмет. Тази функция ще бъде активирана от 07.01.2020 г. Към днешна дата платформата “Smart Classroom” се използва за смесено обучение (blended learning) в над 500 български училища.

Как се свързват двете платформи?

Връзката между ”Smart Classroom” и Електронния дневник се осъществя посредством платформата „АдминПлюс“. За да работи тази функция, е необходимо учениците еднократно да се идентифицират в платформата на „АдминПлюс“ през своя профил в ”Smart Classroom” посредством форма за въвеждане на име и парола. След успешен вход, системата  ”Smart Classroom” получава уникален за всеки потребител идентификатор от „АдминПлюс“. Всеки път, когато ученик получи оценка в платформата ”Smart Classroom”, тя се отразява в електронния бележник на ученика по получения идентификатор. Учителите също трябва еднократно да „закачат” профила си към платформата на „АдминПлюс“. Процедурата е идентична с тази при ученика. В процеса на разработка на новата функция са взети всички мерки за безопасност, които да предотвратят загубата на лични данни и неоторизирани влизания в регистрираните профили на учителите и учениците.

“В рамките на 6 месеца успяхме да направим възможно съществуващата от 2015 г. „Smart Classroom” платформа да се превърне в едно цяло и с платформата за добавена реалност – Smart CreatAR. Добавихме опции за задаване на тестове в реално време, поставяне на домашна работа, споделяне на файлове и всичко – през супер модерен интерфейс. Всеки учител вече може пълноценно да изпитва учениците си по нов начин през един-единствен интерфейс и да следи кой как се справя. Може да предаде урок или да изпита – включително с AR упражнение, а учениците ще получат информация за всичко това през своя фийд. Усещането е идентично с това, което потребителят има в социалните мрежи – всичко излиза последователно в един безкраен поток от знания. AR упражненията се решават през мобилното приложение Smart Classroom AR, останалите задачи се правят през уеб. Учителите следят поименно всеки ученик, а когато поставят оценки, те автоматично се отразяват в електронния дневник чрез интелигентната интеграция, разработена съвместно с нашите партньори от „АдминПлюс“, коментира Свилен Радичков, CEO на Инфино.

Платформата http://www.smartclassroom.bg е част от политиката за корпоративна социална отговорност на Samsung Electronics България.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *