Отпускат се допълнително 10 млн. лева за Софийския университет

0

Правителство осигурява допълнителни средства в размер 10 млн. лв. За Софийския университет „Св. Климент Охридски” за 2018 година. Част от средствата ще се използва за поддръжката на сградите, които Софийският университет стопанисва. Това са 18 сгради, които са обявени за недвижими паметници на културата – сред тях са централната сграда на Университета

Ректората, Университетска библиотека, сградите на Биологическия факултет, Факултетът по журналистика и масова комуникация, Богословският факултет и др.

Тези сгради, строени през XIX-XX век, са в тежко състояние по отношение на енергийна ефективност, инсталации, фасади и дограма. Те се нуждаят от неотложни ремонти и изискват сериозен финансов ресурс за експлоатация, стопанисване, ремонтни и реставрационни дейности. Стопанисването им през последните 9 години е сериозен проблем, въпреки че университетът непрекъснато търси допълнителни ресурси, както с проекти, така и с помощи.

Допълнителните средства са за поддръжка и благоустройство, консервация и

реставрация, аварийни и текущи ремонти и изменения, опазване и стопанисване на сградите, обявени за недвижими паметници на културата от Националния институт за паметниците на културата (НИПК).

Друга част от средствата ще е за въвеждане на единна информационна система, която съгласно концепцията за развитие на университета би позволила да се оптимизират основните дейности и процеси и преосмисли тяхната цена, което да доведе до подобряване на финансовото състояние на институцията. Със системата ще се обхванат всички обучаеми, човешки ресурси, клиенти, доставчици и остойностяване на всяка дейност. Така ще се създаде възможност да се разширят предлаганите услуги и да се предлагат нови. Необходимите средства за обезпечаване на тези разходи са в размер на 1 млн. лева.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *