Осем учители получиха награда “Константин Величков”

„Празникът на народните будители винаги събужда у нас преклонение пред делата на най-заслужилите през вековете наши предци. Този ден е още един знак за обединяване около непреходните ценности на българския народ с неговата хилядолетна история“. С тези думи заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова приветства присъстващите на традиционното връчване на наградите „Константин Величков“ в Министерството на образованието и науката.

„Убедена съм, че и днес в нашето толкова динамично ежедневие имаме основание да бъдем горди с делата на нашите народни просветители и будители, актуални повече от всякога, защото духът на народните будители е жив в нас – съвременните будители“, каза още г-жа Михайлова. Тя пожела на всички да носят високо факела на народните будители.

Наградата „Константин Величков“ се присъжда за високи постижения и принос за развитие на образованието в три категории – „Работа с ученици с изявени дарби“, „Постижения в работата с деца и ученици за преодоляване на проблемно поведение“ и  „Принос в развитието на способностите и компетентностите на децата и учениците в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, гражданското и здравното образование и придобиване на умения за лидерство“.

Всяка година директорите на детските градини, училищата и обслужващите звена в системата на образованието дават своите предложения на регионалните управления на образованието, които ги изпращат до министерството. От 73 предложения комисията в МОН отличи 8 учители за наградата.

В първата категория „Работа с ученици с изявени дарби“ наградата получиха Татяна Костова, старши учител по танцово изкуство в Център за подкрепа за личностно развитие към Общински детски комплекс – Варна, и ръководител на школа „Балет“; Тодорка Тахчиева, старши начален учител в ОУ „Алеко Константинов“ – Пловдив, и  ръководител на вокална група, и Валентин Дойнов, старши учител по биология и здравно образование в НПМГ „Акад. Л. Чакалов“,  София, чиито ученици са извоювали множество призови места на национални и международни състезания и олимпиади.

В категория „Постижения в работата с деца и ученици за преодоляване на проблемно поведение“ тримата отличени работят активно по Механизма за обхват да децата и учениците в образователната система.

Силвия Христова, старши учител, начален етап на основното образование в НУ „Инж. Георги Иванов Вълков“, Луковит, е творец, сценарист и режисьор на много празници, като Коледа, Василица, ден на толерантността, вечер на етносите, международен ден на ромите и други. Веско Чавдаров, директор на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Пазарджик, е изградил цялостен подход за полагане на координирани и последователни усилия за предотвратяване на тормоза и създаване на по-сигурна училищна среда. Кремена Войникова,  зам.-директор по учебната дейност в ОУ „Хр. Ботев“, с. Самуилово, общ. Сливен, е сертифициран медиатор при разрешаване на конфликтни ситуации и с доказан принос в планиране и осъществяване на дейности по превенция на тормоза и насилието в училище и активна работа с родителите.

В категория „Принос в развитието на способностите и компетентностите на децата и учениците в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, гражданското и здравното образование и придобиване на умения за лидерство“ отличените са двама. Едната награда е за Доротея Андонова-Костадинова, главен учител по български език и литература в СУ „Св. Св. Кирил и Методий” – Радомир, под чието ръководството в община Радомир всяка година се организират поредица от изяви под надслов „Олимпизъм-Изкуство-Спорт-Красота” в чест на Международния олимпийски ден.  Тя е ръководител на литературен клуб към читалище „Напредък” и театрално студио „Деветте музи” към училището. Втората награда е за Меслия Камберова, ръководител на направление „Информационни и комуникационни технологии“ в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Върбина, област Смолян. Тя е разработила и внедрила в училище електронна платформа MOODLE и виртуална класна стая. Благодарение на нейната работа по различни проекти материално-техническата база на училището е обогатена с компютри, лаптопи, таблети и проектори.

Освен грамота и книга, преподавателите получиха и по 1000 лева парична награда.

Наградените учители и гостите бяха поздравени от деца от 4-та група на Детска градина „Слънчице“ с директор Елеонора Стоименова. Под ръководството на своите учителки Камелия Ковачка и Снежанка Бадикова децата създадоха празнично настроение като изпълниха песни и стихотворения, посветени на народните будители.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *