Осем учители получиха наградата „Константин Величков”

0

Осем учители са удостоени с ежегодната награда „Константин Величков”, която се връчва за постигнати високи резултати в професионалната дейност и принос за развитието на българското образование по случай 1 ноември – Ден на народните будители.

Сюзан Феимова, старши учител по информатика и информационни технологии в МГ “Баба Тонка” в гр. Русе, получава отличие в категорията „Работа с ученици с изявени дарби“. В същата категория за проявено новаторство в работата с ученици е награден и Людмил Любомиров, старши учител по теоретично обучение в Професионална гимназия по икономика в град Перник.

В категория „Постижения в работата с деца и ученици за преодоляване на проблемно поведение“ са наградени Светла Сирачкова, старши учител по БЕЛ в Спортно училище „Стефан Караджа“ в Хасково, и Румяна Пенева, педагогически съветник в Професионална държавна търговска гимназия „Димитър Хадживасилев“ в Свищов.

За „Принос в развитието на способностите и компетентностите на децата и учениците в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, гражданското и здравното образование и придобиване на умения за лидерство“ с грамота са удостоени Светла Илчева, главен учител, математика и информатика в СУ “Отец Паисий” в Кърджали, Даниела Станева, главен учител в начален етап в СУПНЕ “Фридрих Шилер” в Русе, и Петя Букурещлиева – Стефанова, музикален педагог и старши учител в 41. ОУ „Св. Патриарх Евтимий” в София.

За учител, подготвил най-добър урок в музей, е избрана Васка Белчовска-Неделчева, заместник-директор по учебно-производствената дейност в ПГСС „Никола Пушкаров“ в град Попово.

Заедно с грамотата учителите получават и по 1000 лева награда.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *