Онлайн курс по предприемачество ще помогне в развитието на студентите със специални нужди

0

Онлайн курс за обучение по предприемачество ще помогне в развитието на студентите, които имат специални нужди. Неговият старт се дава с националната конференция „Успех за всички студенти чрез предприемачество“, която ще се проведе в Югозападен университет “Неофит Рилски”. Конференцията е част от проекта „Success4All”/ „Успех за всеки“ и е организирана от Център за изследване и анализи (ЦИА) и Югозападен университет “Неофит Рилски”.

Курсът е финансиран от програма Еразъм+ на Европейската комисия, а целта на проекта „Успех за всички“ е създаване и демонстриране на иновативна електронна платформа за придобиване на предприемачески умения от европейски студенти, с внимание към тези със специални нужди, и с цел интегрирането им чрез приобщаващ образователен подход.
Курсът е разработен на английски, френски, латвийски и български, като по проекта са работили осем партньори от Франция, България и Латвия в продължение на повече от две години.

„Очакванията ни са проектът Success4All да има висока добавена стойност върху целевите групи и партньорските организации в дългосрочен план. От електронното обучение директно ще могат да се възползват 432 студенти с увреждания, както и 769 френски, латвийски и български общи аудитории студенти, които се интересуват от придобиване на нови умения в областта на предприемачеството.”, заяви представител на координатора на проекта от Парижкия бизнес колеж.

Конференцията „Успех за всички студенти чрез предприемачество“ ще се проведе в Югозападен университет “Неофит Рилски”, Учебен корпус 1, Зала 115, на 26 февруари 2019 г. с начален час 11:00 ч. В нея могат да се включат студенти, учащи, млади хора вкл. и с увреждания, преподаватели, заинтересовани организации, неправителствени организации и партньори от цялата страна.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *