Обявиха второто класиране на кандидат-студентите в Софийския университет

0

Софийски университетВторият етап на класирането на кандидат-студентите в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за учебната 2014/2015 г. беше обявен на 22 юли. 4331 новоприети студенти, от които 3767 в редовна форма на обучение и 564 в задочна форма на обучение, са се записали или са потвърдили специалността, в която са класирани на първия етап. Изцяло запълнени след първия етап на класирането са специалностите „Психология“, „Скандинавистика“, „Право“, „Музика“, „Кореистика“, „Японистика“ и „Журналистика“.

От 23 юли до 25 юли 2014 г. новоприетите студенти трябва да потвърдят или да се запишат в избраната специалност. Непотвърдилите от второто класиране кандидати губят правото си за участие в третото класиране, което е окончателно. На 29 юли 2014 г. ще бъде обявен третият етап на класирането. Записването за него е окончателно и трябва да бъде направено в периода 30 юли – 1 август 2014 г. включително.

8 292 са кандидатите, подали документи за прием в най-старото висше училище. Най-много са кандидатите, посочили като първо желание специалност „Психология“. На второ и трето място са специалностите „Право“ и „Софтуерно инженерство“, следвани от „Предучилищна и училищна педагогика“, „Медицина“, „Английска филология“, „Социални дейности“, „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“, „Фармация“ и „Публична администрация“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *