Обучителен семинар на тема енергийна ефективност ще се проведе във Варненския свободен университет

image001Обучителен семинар „Обследване за енергийна ефективност и нови материали” ще се проведе на 17 октомври във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“. Събитието е предназначено за работещи в областта на енергийната ефективност, студенти и докторанти с интерес към научно-приложните изследвания, нормативната база и техническите решения.

Лектор на семинара е доц. д-р арх. Росен Савов – експерт в областта на енергийната ефективност, сертифициран лектор по енергийно обследване на сгради от ENSI (Energy Saving International AS), сертифициран консултант на DGNB (German Sustainable Building Council) и член на Консултативния съвет по енергийна ефективност към Агенцията за енергийна ефективност.

Семинарът е час от проекта BG 161 PO003-1.2.02-0039-C0001 „Офис за технологичен трансфер на енергийно ефективни материали и технологии“, който се реализира с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-30013.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *