Вицепрмегемиерът Меглена Кунева обяви, че за учебната 2016/2017 година са получени заявки от работодатели за обучение чрез работа (дуална система на обучение) в 19 професионални гимназии от цялата страна. Това стана ясно при откриването българо-швейцарски форум за дуалното обучение

През тази учебна година започна изпълнението на проекти по дуалната система по 7 професии в 5 професионални гиманзии.

Бюджетът по Българо-швейцарската програма за сътрудничество по проект ДОМИНО е 3.5 млн. франка и е за подкрепа на реформите в системата на професионалното образование чрез въвеждането на съвременни дуални методи, каза министър Кунева.

Тя цитира данни на доклад на Европейската комисия, в който се посочва, че повече от 50% от работодателите в България са затруднени при намирането на квалифицирани кадри.

Преди форума министър Кунева се срещна с държавния секретар по икономика на Конфедерация Швейцария Мари Флейш. Те разговаряха за швейцарската подкрепа за образованието в България и се разбраха да се увеличи сътрудничеството.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *