Образование от разстояние – мисията възможна

 

 Платформата Smart Classroom позволява дистанционно обучение и изпитване

 Безплатната онлайн платформа за смесено обучениe Smart Classroom позволява на учители и ученици да излязат извън ограниченията на класната стая – била тя реална или виртуална, и да станат част от една учеща общност, в която може да се преподава, изпитва, да се поставят домашни и проектни задачи. Без значение кой къде се намира и кога – необходимо е единствено да се създаде профил и цялата информация от учебния процес се излива в един безкраен поток от знания, познат ни от социалните мрежи като „фийд“. Това помага на учениците да изграждат отговорно отношение към своето учене и самостоятелност.

Какви са възможностите на платформата?

Smart Classroom е цялостна система от няколко отделни модула, които са свързани помежду си: основен модул за създаване на съдържание и комуникация с учениците; модул за създаване на упражнения с добавена реалност (AR), които се изпълняват в мобилното приложение Smart Classroom AR (за Android); портфолио на учителя и ученика. Новите функционалности и подобрената интеграция между отделните модули предоставят среда, в която учителите могат да организират своите учебни материали, да създават и споделят съдържание, отговарящо на потребностите на техните възпитаници, както и да ползват модерни образователни ресурси. А благодарение на партньорството с един от водещите електронни дневници в България – “АдминПлюс“, оценки, поставени в платформата, директно се отразяват в електронния дневник и участват при формирането на успеха на учениците по даден предмет.

Платформата не изисква специални умения за работа във виртуална среда и бива постоянно актуализирана, съобразно потребностите на учители и ученици.  Тя е:

  • Безплатна;
  • Съобразена с българската образователна система;
  • Изцяло на български език;
  • Достъпна на различни видове настолни и мобилни устройства.

Регистрацията на потребителите на платформата е напълно съобразена с изискванията на Общия регламент относно защитата на данните (GDPR), поради което тя се извършва по три различни начина – самостоятелно от учители или ученици над 14 години, а при ученици под 14 години – от техните родители.

Smart Classroom е част от политиката за корпоративна социална отговорност на Samsung Electronics България.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *