Обновиха пет лаборатории във Факултета по химия и фармация на Софийския университет

На 6 март 2018 г. в 16.00 часа във Факултета по химия и фармация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще бъдат открити пет учебни лаборатории, обновени напълно със средства, предоставени от „Билла България“ ЕООД.

На откриването ще присъстват ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков, деканът на Факултета по химия и фармация акад. Петър Кралчевски, Бойко Сачански, управител на „Билла България“ ЕООД, Факултетният съвет на Факултета по химия и фармация, преподаватели и студенти.

В лабораториите по фармацевтична химия, технология на лекарствените средства, токсикология, токсикохимия и фармакогнозия е извършен основен ремонт на всички инсталации и боядисване. Петте лаборатории са изцяло оборудвани с химически съобразено съвременно обзавеждане, което включва островни лабораторни маси, шкафове, лабораторни камини за отвеждане на вредни пари и др. Ремонтът на стойност 270 000 лева е извършен от избрана от Факултета по химия и фармация водеща в тази област фирма.

В обновените лаборатории ще се обучават студенти от специалност „Фармация“ и от специалностите в професионално направление „Химически науки“.

Обновяването на учебните лаборатории е поредна стъпка в успешното сътрудничество между Софийския университет и „Билла България“. През 2014 година на територията на кампус „Лозенец”, където са разположени Факултетът по химия и фармация, Факултетът по математика и информатика и Физическият факултет, бе открит магазин на търговската верига.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *