НПСС в подкрепа на украинските студенти в България

0
Националното представителство на студентските съвети изпрати отворено писмо до висшите училища, за да поиска общи координирани действия за обучаващите се украински студенти в България.
В отвореното писмо от НПСС казват следното:
В изминалото повече от денонощие сме свидетели на безпрецедентна силова инвазия на представители на военните формирования на Руската федерация в Украйна. В рамките на това нахлуване на руски войски на друга територия животът на много граждани, сред които и такива с български произход, е застрашен и подложен на множество изпитания. Националното представителство на студентските съвети осъжда грубото нарушение на международното право от страна на Руската федерация и посегателството срещу териториалната цялост чрез военна интервенция срещу Украйна.
В тази ситуация като представители на академичната и студентска общност трябва да бъдем солидарни със случващото се и да подкрепим обучаващите се 1396 украински студенти във висшите училища на Република България.
Обръщам се към Вас от името на Националното представителство на студентските съвети в Република България, в качеството му на единствения законоустановен национален орган за защита интересите на студентите и докторантите, за да обединим своите възможности и усилия и да подадем ръка на обучаващите се студенти от Украйна във висшите училища в България.
Апелираме ръководствата на висшите училища да предприемат мерки в подкрепа към украинските студенти:
☑️ Да се осигурят общежития за тях и семействата им.
☑️ Да се преустанови заплащането на студентски общежития.
☑️ Да се предостави възможност за ползване на студентски общежития през целия период на кризата в Украйна.
☑️ Да бъдат освободени от семестриална такса за обучение.
☑️ Да се предостави опция за онлайн обучение при невъзможност за присъствена форма на обучение.
☑️ Да се предостави възможност за удължаване на семестъра с цел покриване на пропуснатия материал.
☑️ Да се даде възможност студентите да отсъстват 50% от учебното време през целия семестър.
☑️ Да се предостави възможност за допълнителна сесия за студентите и докторантите, засегнати от военните действия в Украйна.
☑️ Да се предостави достъп до учебни и методически материали на хартиен носител или техни електронни варианти.
☑️ Да се предостави достъп до допълнителни материали, които включват комплект от казуси и курсови работи, валидни само за текущия семестър, включително указания, изисквания за разработването им, както и примери за добре решени такива.
☑️ Съгласно ПМС №90, чл.9 да бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 300 лева.
☑️ Всяко ръководство да бъде в тясно сътрудничество с тях и при нужда да оказва съдействие и подкрепа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *