Нов проект на МОН ще подкрепи деца, родители и учители в детските градини

0

Министерството на образованието и науката ще стартира нов проект по Програма „Образование“, с който ще подкрепим деца, родители и учители в системата на предучилищното образование. Това съобщи заместник-министърът на образованието и науката Емилия Лазарова в УНСС на конференция „Педагогическата комуникация – социална и емоционална“, организирана от Центъра за обучение и квалификация на педагогическите специалисти, Синдиката на българските учители и Института по реторика и комуникации.

Основната цел на проекта ще бъде разгръщане на потенциала на децата от предучилищно образование чрез подкрепа за личностното им развитие с оглед по-успешната им социална реализация. Сред дейностите, които ще бъдат финансирани,  е повишаването на  квалификацията на педагогическите специалисти за осъществяване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, включително социално-емоционалното учене в детските градини.

Предвидена е интензивна работа с родители на ниво детска градина и яслени групи и на ниво училище с групи за задължително предучилищно образование за формиране на положителни нагласи към образованието и за пълноценното им  участие в образователния процес. „Учителят в детската градина е първият, който въвежда детето в системата на образованието“, каза заместник-министърът на образованието и науката.

Тя подчерта, че екипът на МОН цени мнението, разчита и се доверява на опита и експертизата на българския учител и в училищното образование. Партньорството им е важно и за изработване на визия за по-различни учебни програми, насочени към изграждане на умения и компетентности и интегрираност на знанието, каза още Емилия Лазарова.

МОН работи и за изготвяне на правила и насоки за работа с изкуствен интелект в системата на училищното образование.

Социалната и емоционална компетентности ни дават възможност, познавайки социалната и емоционална култура на децата и техните чувства, да разрешим конфликта, както в детската градина, така  и в училище, каза д-р Янка Такева, председател на СБУ. В конференцията участваха д-р Ваня Кастрева, началник на РУО София-град, проф. Матилда Александрова, зам.-ректор на УНСС, представители на академичната общност, директори и учители.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *