Нов КиберКЛУБ се открива във Висшето военноморско училище във Варна

0

Варненското Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров” и Клъстерът за интеграция на нововъзникващи технологии (ETIC) се договориха за откриването на КиберКЛУБ във висшето учебно заведение. Това е петият КиберКЛУБ, създаден в партньорство между Клъстера и водещи университети в България.

Най-новият КиберКЛУБ беше обявен в рамките на събитие от календара на CyberSecurity Talks Bulgaria, 50-годишнината от създаването на катедра „Информационни технологии“ на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. Представители на университета вече са подписали меморандума, с който се присъединяват към националната инициатива КиберКЛУБ на Клъстер ETIC, в която вече участват множество университети и иновативни организации.

Целта на инициативата КиберКЛУБ е да популяризира сред българските студенти и академичната общност нововъзникващи технологии като изкуствения интелект, роботиката, виртуалната реалност, дроновете, взаимодействието между тях, както и предизвикателствата за информационната сигурност, свързани с тяхното навлизане. Сред приоритетите на инициативата е и създаването на условия за реализирането на интердисциплинарни проекти в тези области, както и повишаване на киберкултурата сред широката общественост.

“Висшето военноморско училище е сред най-иновативните български учебни заведения и за нас е от важно значение да изграждаме тесни връзки с българската технологична общност. Присъединяването ни към инициативата КиберКЛУБ създава множество възможности да участваме в проекти и дискусии в някои от най-значимите технологични направления, което ще донесе безспорна добавена стойност за студентите, обучаващи се при нас” – споделя капитан II ранг д-р Борислав Николов, Главен асистент в катедра „Информационни технологии“ към Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров”.

“Фактът, че новият КиберКЛУБ се създава точно през октомври – месеца на киберсигурността – е показателен за един от фокусите на инициативата. Защото киберсигурността вече се налага като един от ключовите аспекти от развитието на нововъзникващите технологии и важността ѝ ще става все по-голяма” – допълва Антон Пулийски, председател на управителния съвет на клъстер ETIC.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *