Нов български университет става част от инициативата “Европейски университети” за обединяване на висшите учебни заведения в ЕС

0

НБУ беше селектиран за участие в инициативата на Европейската комисия като член на консорциума “Алианс на европейските реформаторски университети” (European Reform University Alliance http://erua.wpnbu.com/). В него участват още Университета Париж 8 Сен-Дени (Франция), Университета Констанц (Германия), Университета Роскилде (Дания) и Егейския университет (Гърция).

Кандидатурата на групата е подкрепена сред общо 64 други проекти при втория кръг на финансирането и така Алиансът се нарежда сред новоодобрените 24 консорциума, които обхващат 165 университета от цяла Европа.

“Алианс на европейските реформаторски университети”, чийто член е Нов български университет, се отличава с младата възраст на своите членове, реформаторския дух и постижения, с които са допринесли за развитието на образователните системи на своите страни. Петте университета подписаха общото споразумение в сградата на Университета Роскилде (Дания), на 10 февруари 2020 г.

Обединяват ги високото ниво на съвпадение на мисията, визията и ценностите им по отношение на преподаване, изследователска дейности и общо институционално развитие.

Изпълнението на заложените в проекта на Алианса дейности ще стартира от есента на тази година при финансиране от приблизително пет милиона евро. В тригодишен период трябва да бъдат реализирани разнообразни дейности, изграждащи образователна инфраструктура и възможности от ново поколение, които да развият висшето образование в ЕС за десетилетия напред. За да постигнат тази цел, университетите от Алианса ще влязат както в индивидуални сътрудничества, така и ще оформят реформаторски подходи в общи обучителни и изследователски проекти, а във времето ще засилят контактите си чрез възможностите за мобилност по програмата “Erasmus+”.

Резултатите ще бъдат насочени към модернизиране на кампусите на университетите, повишаване на технологичния и административен капацитет, виртуалното обучение и създаването на модерни и гъвкави образователни формати. Интердисциплинарността, иновациите и влиянието на резултатите върху по-широк кръг от обществото са сред водещите принципи на работа. За сътрудничество са привлечени и редица асоциирани партньори от бизнеса, образованието и неправителствения сектор в съответната държава.

Нов български университет ще има задачи по организиране на обучения, събития по разпространение на продуктите от сътрудничеството и въвличането на студенти и местни организации при създаването на програмите и изследователските проекти на Алианса.

Инициативата “Европейски университети” предвижда обединяване на висшите учебни заведения в ЕС, с което да се стимулира една нова европейска икономика, движена от иновации, наука и образование.

Със създаването на общи специалности и дипломи Европейската комисия, която финансира тези мрежи, иска да поощри обмяната на опит, студенти и преподаватели.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *