Национална програма «Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование» осигурява финансиране в размер на общо 12 500 000 лв. за дигитализиране на българските училища.

С част от средствата ще бъдат закупени нови 1523 лаптопа за новата учебна година. 123 учебни заведения ще получат възможност да ги ползват, а също така в 125 институции ще се инсталират общи Wi-Fi зони.

Програмата се фокусира върху дигитализация на учебната система и подобряването на условията за обучение в училищата и детските градини. Парите ще бъдат инвестирани и в 300 съвременни интерактивни дисплея с вградени компютърни модули за 217 училища, софтуерни програми за професионално обучение на 50 гимназии, както и електронни дневници за общински и държавни детски градини.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *