Центърът за езици и междукултурна комуникация към Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ стартира през м. март нови езикови курсове за студенти, ученици и граждани.

Обучението се осъществява от университетски преподаватели, като за всяко преминато ниво при успешно положен изпит курсистите получават университетски сертификат. Занятията се провеждат в малки групи в следобедно-вечерните часове на делничните дни по следните езици: английски, немски, испански, португалски, италиански, руски, китайски.

В обучението се използват съвременни педагогически технологии и модерни учебни системи в съответствие с 6 нива на владеене на съответния език според Европейската езикова рамка. Курсовете стартират при наличие на 10 кандидати за съответната група. Сред предложенията с руски език е и детски курс за ученици от 1 до 5 клас.

Желаещите могат да се запишат при Светлана Попчева в каб. №369 в сградата на Ректората на ПУ „Паисий Хилендарски“, ул. „Цар Асен“ №24, на телефони 032/261 238 и 0888 160 615 или на имейл: spoptcheva@abv.bg до 28.02.2019 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *