Нови възможности пред обучението през целия живот

0

Как информационните и комуникационни технологии ще създадат нови възможности за образование в училищата, в университетите и след това – през целия живот? Как съществуващите вече иновации могат още днес да модернизират образователната система и да повишат ефективността на ученето? Ученето през целия живот може и да не е особено популярно в България все още, но със сигурност значението му нараства и все повече образователни експерти го определят като ключово за конкурентоспособността на българската икономика и общество.

Именно на тази тема ще бъде потърсен отговор в рамките на поредица от семинари, които ще се проведат в гр. Сливен (на 27 април, в ПМГ ”Добри Чинтулов”, кабинет 16, начален час 13:00 ч.), гр. Кърджали (27 април, в СОУ „Отец Паисий”, начален час 12:00 ч.) и гр. Хасково (28 април, Дом на учителя, начален час 12:00 ч.). Те се организират в рамките на проект „План за действие за ИКТ – подкрепа на ученето през целия живот” (ICT-4-LLL) с бенефициент Министерство на образованието, младежта и науката и координатор Сдружение Център за творческо обучение. Събитията ще бъдат подкрепени от Регионалните инспекторати по образованието в тези градове и ще съберат на едно място представители на училища, университети, неправителствени организации, както и експерти в сферата на информационните и комуникационни технологии.

„Широкото навлизане на информационните технологии в образованието е сред ключовите фактори за повишаване конкурентоспособността на българските училища и университети, и в крайна сметка – за превръщането на българските ученици в още по-конкурентни граждани на бъдещото общество, базирано на знанието. В целия свят иновациите се възприемат като важен двигател за реформиране на образователната система и е радостно, че в България вече сме направили много от най-важните стъпки за да гарантираме осъществяването на тази промяна. Именно на досегашните ни постижения и на тенденциите за навлизане на информационните и комуникационни технологии в подкрепа на ученето през целия живот е посветен предстоящият семинар в Сливен, Кърджали и Хасково“ – обясниха Александър Ангелов, представител на Центъра за творческо обучение и доц. Галя Кожухарова, директор на Департамент за информация и повишаване на квалификацията на учителите, ДИПКУ към Тракийски университет – Стара Загора.

Проектът „План за действие за ИКТ-подкрепа на ученето през целия живот” си поставя за цел да изработи План за действие за интегрирано използване на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) в подкрепа на реализацията на Националната стратегия за учене през целия живот (НСУЦЖ – 2008-2013). В това направление работят следните шест работни групи: 1/ Училищно образование (с водещ партньор –Столична Община); 2/ Висше образование (с водещ партньор – Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии, СВУБИТ); 3/ Професионално образование (с водещ партньор – Национално сдружение за малък и среден бизнес , НСМСБ); 4/ Обучение и квалификация за възрастни (с водещ партньор – Департамент за информация и повишаване на квалификацията на учителите, ДИПКУ към Тракийски университет – Стара Загора); 5/ Неформално учене и самообучение (с водещ партньор – Сдружение Център за творческо обучение, СЦТО) и 6/ ИКТ за ученето през целия живот (с водещ партньор – Сирма Медия).

На семинарите ще бъдат представени най-значимите тенденции в сферата на образованието, неговата модернизация и навлизането на нови технологии в обучението. Посетителите ще се запознаят с визията на организаторите за класната стая на бъдещето, със самия проект „ИКТ за учене през целия живот”, с партньорите, участващи в него, както и с докладите на работните групи по проекта. Ще бъдат представени стратегиите за образование на трите общини, в контекста на използването на новите технологии за учене през целия живот и ще бъде дискутирано приложението на Стратегията за учене през целия живот в различни области, интересуващи всеки от участниците. Внимание ще бъде обърнато и на въпроса за квалификацията на учители. Семинарите се провеждат в различни градове с цел да се подобри информираността за реализирането на националните стратегии за учене през целия живот.
Илияна Денчева

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *