Новият ректор на СУ е проф. д-р Георги Вълчев

0

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ (СУ) има нов ректор. За тази важна позиция Общото събрание на университета избра проф. д-р Георги Вълчев. Той беше един от четиримата кандидати за ректор, заедно с акад. проф. дфзн Николай Витанов, проф. д-р Климент Найденов и проф. дпн Милен Замфиров. След балотаж между Вълчев и Витанов, Вълчев спечели с 198 гласа срещу 152 за Витанов.

Проф. Анастас Герджиков, досегашният ректор, връчи символичния ключ на университета на Вълчев, като му пожела да го използва “за да отваря врати, а не за да ги затваря”.

Проф. Вълчев има богат опит в университетското управление. От 2015 до 2023 г. той е заместник-ректор на Софийския университет, отговаряйки за учебната дейност – докторанти и продължаващо обучение. Преди това той е заместник-декан на Философския факултет по учебната дейност (2011-2015 г.), ръководител на Катедра “История и теория на културата” (2011-2019 г.) и научен секретар на същата катедра (2003-2011 г.).

В своята програма новият ректор постави като приоритет съхранението на човешкия и интелектуален потенциал на СУ. Той заяви, че научните постижения и образователните традиции, създадени от поколения учени, са национален капитал, който трябва да продължи да бъде развиван в полза на обществото и бъдещето на страната.

Сред първите си задачи новият ректор постави инициирането и участието на ректорското ръководство в изработването на нова система за финансиране на висшето образование. Според него сегашната система, която работи на принципа „парите следват студента“, не работи добре, а финансовите дефицити в университета са ясно очертани. Вълчев смята, че е необходимо да се извоюва по-голяма държавна субсидия за университета, в чието допълнение да действа проектното финансиране, което днес, по думите му, е по-скоро основно.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *