Новият образователен закон предизвиква гнева на учители, родители и ученици

0

Parent AcademyНовият закон за предучилищното и училищното образование е вече факт. Учители, родители и ученици обаче са силно обезпокоени от учебните стандарти и определеното учебното съдържание.

В писмо до редакцията на Uchi.bg от Колегията на учителите по Информатика и информационни технологии повдигнаха въпроса за тревожната тенденция за отпадане на обучението по Информатика и Информационни технологии в средното образование. “След всичко, което направихме още преди 2 години – петиция, среща със съветника на президента по образование и култура, контакти с медии и бизнеса – няма промяна във виждането (невиждането) на МОН” – споделя Диана Николова, представител на Колегията.

Образователният сайт Uchi.bg отнесе въпроса към Министерство на образованието и науката. Държавният експерт Силвия Кънчева отговори, че в момента тече обсъждане на проекта за държавния образователен стандарт за учебния план и се събират всички постъпили становища, които ще бъдат предоставени на работната група.

Междувременно учители алармираха, че липсва конкретика по отношение присъствието на задължителни часове за изучаване на музика и изобразително изкуство в първия гимназиален етап на обучение. Това предизвика протеста на гимназиите, в които има не просто часове по музика, а и хорове на много високо ниво с успешни международни участия.

Позицията на министъра на образованието и науката проф. Тодор Танев по въпроса е, че тези предмети трябва да са самостоятелни и да се изучават и в Х клас, което до този момент не е присъствало в типовия учебен план, а единствено в специализираните училища по изкуствата. “Музика и изобразително изкуство ще се изучават от всички ученици във всички видове училища от I до X клас, с което ще се постигне изграждане на отношение към изкуството и ще се дадат възможности за разкриване на дарбите на децата” – се казва в позиция на образователното министерство, изпратена до медиите.

Припомняме, че на 9 ноември изтича двуседмичният срок за общественото обсъждане, след което проектът за учебния план ще бъде готов за приемане. Предвидено е промените да влязат в сила през 2017 година.

Вижте още:

Отпадането на обучението по Информатика влече след себе си загуба на дигиталната грамотност

Учителите по информатика изпратиха отворено писмо до образователния министър

——————————————————————————————————————————–

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *