Нестле България организира младежка CV РАБОТИ-лница

Big group of young jumping people.На 20 август Нестле България ще отвори вратите си за ученици, студенти и младежи, като им даде възможност да вземат участие в специално организирана CV РАБОТИ-лница. Инициативата се организира специално за ученици, студенти и младежи от всички професионални направления.

Събитието ще се проведе от 13:00 часа в Централния офис на Нестле България (гр. София, бул. „Европа“ 128). Единственото условие за участие е младежите да се регистрират, като изпратят e-mail на адрес: nestleneedsyouth@bg.nestle.com посочвайки трите си имена и телефон за контакти.

Тренингът ще предостави на участниците информация, практически насоки, уроци и съвети за изготвяне на документите си при кандидатстване за работа, стаж или проект. CV РАБОТИ-лницата ще помогне на младежите да разберат защо е важно да знаят как да изготвят своята автобиография и мотивационно писмо, какви са основните правила за съдържание на документите, на какво трябва да се наблегне и какво да се избягва в процеса на писане, както и какъв формат и съдържание създават добро впечатление на работодателя.

Събитието е част от инициативата на Нестле за насърчаване на младежката заетост в Европа Nestle Needs YOUth (Нестле се нуждае от младите хора), в рамките на която в България компанията ще даде възможност за работа и стаж на 330 младежи под 30 годишна възраст в периода 2014-2016 г., които ще имат възможност да започнат работа на различни нива и в различни отдели на компанията: от производство и администрация, до продажби, маркетинг, финанси, технологии, изследване и развитие.

Nestlé needs YOUth e първата цялостна инициатива за младежка заетост, която едновременно стимулира, укрепва и развива работоспособността на младите хора. С тази програма Нестле и партньорите в компанията насочват усилията си да осигурят необходимата подготовка и обучение на младите хора, независимо от степента на образование и вида на предпочитаната кариера. Всички участници в CV РАБОТИ-лница ще получат сертификати за успешното преминаване на обучението.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *