В присъствието на членове на Настоятелството и на Академичния съвет, преподаватели и служители на НБУ, както и на медии, в Аулата на Университета Ректорът – проф. Пламен Дойнов, д.н., Главният изпълнителен директор на Български пощи – г-н Деян Дънешки и авторът на изданието – гл. ас. д-р Дамян Дамянов положиха печат върху първата в историята на Нов български университет юбилейна марка.

Проф. Пламен Дойнов, д.н. приветства гостите на тържественото събитие, след което пред аудиторията думата взе Изпълнителният директор на Български пощи – г-н Деян Дънешки.

“През последните години филателното изкуство се оформя като един от много популярните начини за отбелязване на събития, личности, годишнини. Днес, на това място, присъствието ми тук е свързано с валидирането на една специална пощенска марка, свързана с годишнината на Нов български университет, който в новата история на България е различен университет, основан на базата на философията за либералната идея в образованието, придобиването на знания, общо духовно развитие и етична стойност. Особено ценна е връзката, която университетът създава между образование, изследвания, практики и предприемчивост” – с тези думи г-н Дънешки приветства академичната общност на НБУ, като междувременно разказа интересни факти около историята на маркоиздаването в България.

В пощенската марка гл. ас. д-р Дамян Дамянов визуализира и двора на университета – емблематичните широки стъпала във вътрешния двор. Цветовете на марката – в смела и интензивна гама – стремеж към внушение на младежкия и откривателски дух на хората в Университета.

Към марката присъства и филателен печат, в който се съдържа девизът на университета – “Ne varietatem timeamus” – ориентирана във формата на спирала като символ на развитието и прогреса.

Марката „30 години Нов български университет“ е с номинална стойност 1 лев и влиза в обращение от 1 октомври 2021 година.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *