Европейската мрежа за образование по термоядрен синтез (FuseNet), в партньорство с водещи образователни и научни институции в света, организира за четвърти пореден път European Fusion Teacher Day. Безплатното международно онлайн събитие е насочено към учители в гимназиален и прогимназиален етап, но е отворено за всеки желаещ, включително за ученици. Целта е участниците да се запознаят на разбираем език с основните понятия и акценти от физиката на термоядрения синтез, да разгледат учебни материали по темата, както и да посетят виртуално някои от водещите научни експерименти в областта – експериментите JET и ITER.

Тази година събитието ще се проведе на 06 октомври, а регистрацията вече е отворена. Програмата включва локална сесия на български език от 13 до 15 часа (българско време) с лектори от Физическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“, и европейска сесия на английски език от 15 до 18 часа (българско време). Координатори на българското участие са Физическият факултет на СУ и Съюзът на физиците в България.

Повече информация за събитието ще откриете тук: https://indico.fusenet.eu/event/49/

Цялата програма за българската сесия е налична тук: https://indico.fusenet.eu/event/49/attachments/750/1433/Leaflet%202023%20-%20Bulgaria.pdf

Регистрацията за участие е достъпна тук: https://indico.fusenet.eu/event/49/page/184-registration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *