На матурата зрелостниците писаха за любовта в стихитворение на Петя Дубарова

На държавния зрелостен изпит по български език и литература, зрелостниците писаха интерпретативни съчинения на тема “Пътят на посвещаването в любовта”, базирани на стихотворението “Посвещение” на поетесата Петя Дубарова. Втората възможност за съчинение беше есе на тема “Живот в мрежата”. Зрелостниците имаха 120 минути, за да съставят текст с обем до четири страници.

Интерпретативното съчинение винаги е върху изучавано произведение и изисква от зрелостниците да разберат ключовите думи в заглавието и да тълкуват зададената тема в контекста на текста. Очаква се те да формулират ясна теза, да я подкрепят с аргументи и да коментират използваните изразни средства в произведението.

Темата за есе не е свързана с конкретен литературен текст и няма ограничения при нейното тълкуване.

В първата част от матурата по български език и литература се отдава значение на прилагането на правилата на книжовния език и на умението за разбиране на прочетеното. Във втората част се изисква познаване на изучаваните литературни произведения и способност за тяхното тълкуване. В едно от заданията се очакваше от зрелостниците да открият темата в непознато произведение, а в друго да сравнят интерпретацията на една и съща тема в изучаван и непознат текст (“Молитва” на Атанас Далчев и “Молитва” на Борис Христов”).

Общо 47 650 младежи бяха допуснати до държавния зрелостен изпит. От тях се явиха 45 889, което представлява 96,3% от общия брой допуснати кандидати.

Резултатите от изпита ще бъдат обявени до 9 юни.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *