Национален ученически конкурс за зелени иновативни идеи набира кандидати

“Млад иноватор” е национален конкурс за ученици от 1. до 12. клас с общ фонд близо 10 000 лв, чиято мисия е да провокира мисленето на децата в посока опазване на околната среда, да ги стимулира да насочат вниманието си върху реални и практични решения, които биха могли да допринесат за подобряване на условията и средата, в които живеем. Конкурсът е изцяло организиран от PostScriptum Ventures S.a.r.l. и е разделен в две категории:

1. ИЗПРАТИ РИСУНКА – за ученици от 1 до 7 клас

Учениците в тази възрастова група трябва да изобразят предложението си, като участват с рисунка по темата в размер А4.

В категорията за рисунка ще се излъчат десет победители, всеки от които ще получи награда 100 лв.

2. РЕАЛИЗИРАЙ ПРОЕКТ В ЕКИП – за ученици от 8 до 12 клас

Учениците в тази възрастова група участват в екип (двама до петима участници) и представят свое оригинално проектно предложение по посочената тема, което имат желание да реализират. Всеки екип трябва да изготви 3-минутно видео, което включва кратко описание на екипа и проекта; кратко описание на проблема, който проектът цели да разреши; описание на очакваните резултати; описание на прякото и непряко въздействие върху околната среда и обществото. Посочва се по кой от трите принципа на устойчивото развитие проектът има най-голямо въздействие и какво е взаимодействието между отделните принципи – екологичен, социален и икономически.

Всеки екип трябва да изготви и кратко предложение-доклад за разработване на своя проект.  Приемат се проекти от различни дисциплини – екипите могат да изберат различни подходи към поставената задача (например научни експерименти, бизнес разработки, социални проекти и други).

От всички изпратени видеа и доклади, журито ще избере 10 отбора, които ще бъдат поканени да представят своя проект по време на официалната церемония по награждаването.  В деня на награждаването всеки финалист ще представи своята презентация за проекта си пред жури от представители на Грийнпийс България, Ratio, Junior Achievement, Музейко и Eко H2O.  Екипите, които по време на презентацията демонстрират своя прототип или научен експеримент на живо пред журито, ще имат предимство при оценяването (това е малък жокер за тези от участниците, които имат голямо желание да спечелят – започнете още от сега да разработвате прототипите си).

Реализацията на проектното предложение на отбора-победител ще бъде финансирана с 5 000 лева, като за бюджетирането на парите ще се изготви финансов план с помощта на ментори от екипа на PostScriptum Ventures и ментор от екипа на GreenPeace България. Всеки участник в екипа-победител ще получи отделно по 500 лева стипендия за принос.

​Краен срок за изпращането на рисунките, докладите, както и видеата е 31.01.2020г. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *