ПУ “Паисий Хилендарски” дава шанс на 12-класници да станат студенти в 2 специалности

0

Философско-историческият факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ обяви старта на втората сесия на Четвъртия национален конкурс за есе за 12-класници. Темата е „Чуждите празници в българската култура – необходимост или подражание?“

 

В рамките на първата сесия бяха изпратени писмени работи от ученици от цялата страна. Проверяващите са впечатлени от показаната съпричастност и чувствителност на младите хора към теми, свързани с културата – своята и тази на „другия“, с идентичността – етническа и религиозна, както и с историческото наследство в контекста на културното многообразие, в което всички ние живеем, разказаха организаторите. Те потвърдиха, че двете сесии на конкурса са напълно равностойни, като всяка от тях има три етапа.

 

27 от участвалите в конкурса 12-класници са класирани и с писма са уведомени директорите на училищата, в които те учат. За отличниците има и специални грамоти, които ще им бъдат връчвани тържествено в училище от директорите и класните ръководители.

 

Класираните ученици на 18 април ще представят есетата си пред комисия от преподаватели от два факултета на Пловдивския университет – Философско-историческия и Филологическия.

 

За втората сесия първият етап представлява представяне на конкурсните материали, а крайният срок за това е 1 май 2018 г. Писмените работи могат да се изпратят в електронен вид на адрес: pukonkurs@uniplovdiv.net, а на хартиен носител – на адрес: Философско-исторически факултет – Деканат, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, ул. „Цар Асен“ №24, 4000 Пловдив. Есето трябва да съдържа данни за кореспонденция: трите имена на участника, град, училище, клас, пълен пощенски адрес и телефон.

 

В конкурса могат да участват всички ученици от 12 клас в средните училища в страната с интереси в областта на краезнанието, литературата, българския език, историята, етнографията, туризма и културното наследство.

 

Есето представлява самостоятелна писмена разработка в обем до 4 стандартни страници по посочената тема. Специално разработени насоки за подготовка на ученическо есе участниците в конкурса могат получат на сайта на факултета на следния линк: https://logos.uni-plovdiv.net/documents/35514/483594/%D0%B5%D1%81%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%202018.pdf/e740a6eb-5ca8-43b6-926e-b5e46d04b8c6

 

Есето трябва да бъде придружено от декларация за авторство, която може да се свали от страницата с условията на конкурса: https://logos.uni-plovdiv.net/en/news/-/blogs/09-04-2018. При изпращане по електронна поща, подписаната декларация трябва да бъде сканирана в .pdf или .jpeg. Есета без декларация за авторство няма да бъдат допускани до конкурса, предупредиха от Философско-историческия факултет.

 

Вторият етап е посветен на оценяването на конкурсните материали, което ще продължи до 11 май. Есетата ще бъдат оценявани от комисия от преподаватели от Философско-историческия и Филологическия факултети на Пловдивския университет. Оценяването се извършва по шестобалната система в граници „Слаб 2“ – „Отличен 6“, с точност до 0,10. Авторите на класираните есета с оценка минимум „Мн. добър 4,50“ ще бъдат лично уведомени и поканени да представят своите разработки пред комисията.

 

Крайната оценка се формира от средноаритметичния сбор на оценката от есето и от представянето пред комисията.

 

Третият етап е представяне на класираните писмени разработки и обявената дата за него е 21 май. Тогава всеки автор на есе ще разполага с 15 минути, за да презентира своите идеи. Членовете на комисията ще задават въпроси на участника.

 

Есето трябва да отговаря на критерии като: оригиналност и атрактивност на съдържанието, лично отношение на автора, аргументираност по темата и убедителност при представянето пред комисията. До конкурса не се допускат есета, копирани от други източници.

 

Авторите на първите три есета, класирани от комисията, ще получат награди от Философско-историческия факултет.

 

С оценка от националния конкурс всички класирани участници могат да изберат да се запишат в бакалавърските програми „Етнология“ или „Социална антропология“ във Философско-историческия факултет на Пловдивския университет през учебната 2018/2019 г., вместо полагане на кандидатстудентски изпит по български език, ако отговарят на условията за прием, посочени в справочника на Пловдивския университет. А именно: при минимум „Отличен 5,50“ класираните участници могат да се запишат в избраната от тях бакалавърска програма в деня на подаване на кандидатстудентски документи. При получена оценка от „Добър 4“ до „Мн. добър 5,25“ – участниците могат да участват в класирането за специалности „Етнология“ или „Социална антропология“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *