Науката, образованието и бизнеса се обединяват за по-добро бъдеще

0

На обществено обсъждане6405-310-0 министърът на образованието и науката Меглена Кунева обяви, че обновената Национална стратегия за развитие на научните изследвания цели да изгради стабилно партньорство между научните организации, университетите и бизнеса.

Участието на бизнеса в научно-образователния процес ще подпомогне нови учени и предприемачи, което ще бъде от полза за привличането на повече инвестиции, за генерирането на нови знания и ще подобри състоянието на икономиката.

Стратегията ще подпомогне реализацията на съвременни модели на университети, ще  се въведат схеми за заетост на млади изследователи. Предвидени са конкурси за обучение на млади учени, които ще са заявени и финансирани от бизнеса.

Цялата тази дейност ще затвърди връзката между образование, наука и бизнес, заяви още министър Кунева.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *