Науката в полза на добрите решения – мотото на БАН по време на Българското председателство

Министърът за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 Лиляна Павлова и председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски обсъдиха основните събития на Българската академия на науките, които ще съпътстват Българското председателство.

В рамките на срещата стана ясно, че БАН ще бъде домакин на Консултативен научен съвет на националните академии на науките от държавите-членки на ЕС – European Academies Science Advisory Counsil, /EASAC/ през месец ноември 2017г. А в рамките на три последователни дни през месец май 2018 г. академията ще бъде домакин и на Общото събрание на Федерацията на всички европейски академии – All European Academies, /ALLEA/.

„Безспорно инициативите на Българската академия на науките са от изключителна важност и трябва да използваме Председателството, за да допринесем за развитието на науката в различните й сфери“, каза по време на срещата министър Лиляна Павлова.

Двамата с акад.Юлиан Ревалски обсъдиха и възможностите за сътрудничество с академичните среди с оглед на основните приоритети и послания на България за предстоящото ни първо ротационно председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *