Най-търсени от работодателите са IT специалистите

3525_fullimage_it_and_controls_support_02Годишното проучване за недостига на таланти на ManpowerGroup България, което беше обявено днес, показва, че 50% от работодателите в България споделят трудности в запълването на работни места, поради недостиг на кадри. Резултатите бележат 6% ръст, в сравнение с резултатите от 2014 г. Българските резултати са с 12% по-високи, в сравнение с резултатите в глобален мащаб.

Голяма част от работодателите в България оценяват това, че недостигът на кадри има негативно влияние върху техния бизнес, но само малък брой от тях имат стратегия за справяне с проблема.

Работодателите в България имат най-големи затруднения в запълването на позициите – инженери, квалифицирани работници, мениджъри и ИТ персонал. Тези позиции заемат първите четири места в този ред и през 2014 г. В десетте най-търсени професии попадат седем от 2014 г., което показва съвсем леко раздвижване на пазара на труда, но като цяло липсата на тези таланти е непрекъсваща. В първите десет най-търсени професии попадат и работниците от сектора на ресторантьорството и хотелиерството, макар и на последно място. Това може да се обясни с началото на летния сезон и сезонната работа.

Работодателите в България споделят, че липсата на кадри има негативно влияние върху техните сбособности да отговарят на нуждите на своите клиенти. Последствията от това включват: 49% споделят намаляваща способност да обслужват клиенти, 46% забелязват намаляваща иновативност и креативност в работата, 45% от работодателите съобщават за намаляваща продуктивност сред персонала. Когато са запитани защо изпитват трудности при запълването на работни места, 55% от работодателите отговарят, че на пазара на труда липсват технически умения или така наречените „твърди умения”, 47% твърдят, че на кадрите им липсват специфични за отрасъла професионални умения, 40% от работодателите се сблъскват с липса на опит и 36% споделят, че не намират подходящите кадри поради различни фактори, влияещи върху пазара на труда.

„Една от главните причини за недостига на таланти е дисбалансът между търсене и предлагане. Пазарът на труда от една страна има нужда от специфични умения, които служителите не притежават, тъй като повечето млади хора се ориентират към специалности, от които пазарът на труда е пренаситен. И от друга страна се търсят така наречените „меки умения”, което означава желание за работа, дисциплина, точност, отдаденост, лоялност, желание за придобиване на нови умения и т.н. Пазарът на труда няма как да се развива, ако не се промени мисленето и на работодателите, и съответно на служителите. Проблемът се задълбочава. През последните пет години недостигът на инженери в България се задържа на първото място в най-търсени кадри. Българският пазар е специфичен и изисква различно отношение от правителството, от работодателите, служителите и търсещите работа – млади и по-възрастни,” коментира Надя Василева, управляващ директор на Manpower България, Сърбия и Хърватия.

„Процесът по подбор на подходящите кадри трябва да бъде съобразен с настоящата действителност. Досегашните практики вече не са достатъчно ефективни. Необходимо е да се възприеме култура на постоянно учене на нови умения. Служителите трябва да бъдат поощрявани да са двигател на собствената си кариера. Работодателите трябва да възприемат по-адаптивен начин на мислене, като разширят полето на търсене, прибавяйки кандидати от различни региони, възрастови групи, етнос, имигранти и други. Компаниите трябва да промотират своите силни страни като място за работа, подходящо за най-добрите таланти,“ добави Надя Василева.

——————————————————————————————————————————–

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *