Над 9 млн. лв. ще бъдат насочени в подкрепа на младите учени

0

Младите учени, докторантите, постдокторантите и специализанците в България ще бъдат подкрепени с над 9 милиона лева по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”. Целта е да се стимулира интересът на младите хора към научните изследвания, както и да се повиши квалификацията на  преподавателите във висшите училища.

Нови 7 договора на обща стойност 4 110 265,10 лв. са сключени по процедура „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени – фаза 1“, финансирана от Оперативната програма.

Европейско финансиране получават шест висши училища и един институт. Това са  СУ „Св. Климент Охридски“ – Факултет по химия и фармация, Икономически университет – Варна, Медицински университет – Пловдив, СУ „Св. Климент Охридски“ – Факултет по славянски филологии, Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Лесотехнически университет и Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей към БАН.

През април тази година стартира изпълнението на други 10 проекта по процедурата, които са на обща стойност 5 024 842, 44 лв. Бенефициенти са Химико-технологичен и металургичен университет,  Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“, УНСС, Национален военен университет „Васил Левски“, Международно висше бизнес училище, Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов“, Технически университет – София, СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет „Медицина“ към Медицински университет – Плевен  и Институт по физикохимия към БАН.

Общото финансиране от ОП НОИР за 17-те договора е над 9 милиона лева. Чрез проектите се предоставя възможност за привличане към науката на водещи изследователи и изобретатели, млади учени, докторанти, постдокторанти и специализанти, като им се осигуряват конкурентно възнаграждение, възможности за професионално развитие, мобилност и подходяща работна среда, както и по-добри условия за заетост в сферата на научноизследователската и развойна дейност. Средствата ще бъдат инвестирани и за участие в национални и международни научни форуми и обучения, в образователни програми, ориентирани към научните изследвания и укрепване на потенциала на младите хора да извършват изследователски дейности.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *