Над 60 учени ще вземат участие в международната конференция “Икономика на бъдещето”

0

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и Балканската асоциация на икономическите университети организират международна научна конференция на тема “Икономика на бъдещето”. Конференцията ще се проведе присъствено от 19 до 21 април 2023 г. във ВУЗФ, зала 501, гр. София, ул. “Гусла” №1.

Основната цел на конференцията е да предостави обективна платформа за дискусия и да събере на едно място доказани български и международни учени и експерти, които да дискутират най-актуалните и сериозни предизвикателства пред икономиката на 21 век.

В международната конференция ще вземат участие над 60 учени, изследователи, представители на държавните институции и бизнеса от България, Северна Македония, Сърбия, Албания, Турция, Кипър, Босна и Херцеговина и др.

Форумът ще бъде открит от ректора на ВУЗФ проф. д.ю.н. Борис Велчев.

Програмата на конференцията ще протече в три обособени панела “Бизнесът на бъдещето”, “Екология и бизнес” и “Социалните предизвикателства пред бизнеса”.

Основни доклади на форума ще изнесат Ивайло Калфин, изпълнителен директор на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Еврофонд), проф. д-р Димитър Иванов, икономист, управляващ директор и старши съветник – Gerken Capital Associates, САЩ, проф. д-р Юлия Добрева, зам.-ректор по учебната и научноизследователската дейност на ВУЗФ, проф. д.н. Евгени Евгениев, зам.-ректор по администрация и проекти, ВУЗФ и проф. д.н. Виржиния Желязкова, ВУЗФ.

Първият панел “Бизнесът на бъдещето” ще бъде с модератор проф. д-р Юлия Добрева, която ще представи основен доклад на тема Съзидателното разрушение в процеса на икономическо развитие”.

Модератор на втория панел “Екология и бизнес” ще бъде проф. д.н. Виржиния Желязкова, ВУЗФ, която ще представи основен доклад на тема “Проучване на развитието на експозицията на българската банкова система към рисковете от прехода, свързани с изменението на климата”. Третият панел Социалните предизвикателства пред бизнеса ще бъде модериран от проф. д.н. Евгени Евгениев, ВУЗФ, който ще изнесе основен доклад на тема Достойният труд – фактор за развитие на обществото”.

Докладите от конференцията ще бъдат рецензирани и публикувани в сборник, регистриран в CEEOL, както и в списанията на Висшето училище по застраховане и финанси – “VUZF Review” и “Пари и Култура”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *