Над 4 хил. първокурсници ще бъдат освободени от университетски такси

0

4 476 студенти ще бъдат освободени от такси за обучение в университетите. Това предвижда проект на Постановление на Министерския съвет за утвърждаване на Списък на професионалните направления и защитени специалности с най-висок очакван бъдещ недостиг на пазара на труда.

Става въпрос за първокурсници, които ще бъдат приети в университетите през предстоящата 2020/2021 година и ще продължат да учат без такси до края на обучението си. Разпределението между редовни и задочни студенти, които ще учат безплатно в тези специалности, е съответно 3 883 и 593.

В списъка с професионални направления с очакван недостиг влизат: “Арменистика и кавказология”, “Индология”, “Иранистика”, “Новогръцка филология”, “Румънска филология”, “Унгарска филология”, “Хебраистика” и “Хидростроителство”. От години за тях няма достатъчен интерес от страна на завършващите гимназия, а недостигът на инженери и учители се задълбочава.

Обезпечаването на таксите за първия семестър на студените ще бъде от бюджета на МОН. За целта ще бъдат необходими 1 308 542 лв. Те ще бъдат разпределени между 17 вуза, които са предвидили прием в изброените специалности.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *