Над 30 хил. ученици от цял свят участват в нова онлайн платформа за стартиране на бизнес

AI_Logo260_tcm4-824840Над 30 хил. ученици са регистрирани в онлайн предприемаческата платформа Achievers International. Както съобщава предприемаческият сайт Newbusiness.bg, тя обединява ученици от целия свят, за да стартират бизнес заедно. Чрез платформата учениците придобиват знания за създаване и управление на бизнес, получават възможност да се докоснат до различни култури и общества и усъвършенстват уменията си в областта на новите технологии и усвояването на чужди езици.

За първоначалното присъединяване към системата е необходимо учителите и учениците да си създадат собствен фирмен профил. Чрез него те получават възможност да комуникират с регистрирани ученически компании по целия свят посредство мейл, чат или видео конференции. Регистрираните в предприемаческата система ученически компании, търгуват с бижута, канцеларски материали, сувенири, играчки, лакомства и др.

Екипът на всяка компания е съставен от минимум пет ученика. Всеки един от тях заема определена роля в бизнеса – управляващ директор, секретар, финансов директор и т.н. Учениците сами набират необходимите средства за покупката и доставката на продукти чрез конкурси, организиране на събития и продажба на акции. Програмата продължава една учебна година като служителите в ученическите фирми трябва да отделят за нея най-малко по час на седмица. Всяка компания има ангажимент да общува с партньорите си поне веднъж седмично. В края на всяка учебна година се отчита финансовото състояние на фирмата, след което дейността й се прекратява до началото на следващата.

Също като в реалния бизнес информирането на местните и националните медии за напредъка на компанията може да помогне за повишаване на популярността й и привличането на спонсорство. Годишната таксата за участие в платформата е £100 GBP, предоставяща възможност за комуникация с един партньор. За всеки следващ фирмите заплащат допълнително по £50 GBP.

В рамките на програмата се осъществяват посещения до партньорски училища, което предоставя възможност на учениците да придобият международен трудов опит. Основната цел на Achievers International е да развие ключови умения и предприемачески нагласи у учениците, да ги информира за начините за стартиране на собствен бизнес, както и да увеличи техническите и езиковите им умения и знанията им за чужди общества и култури.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *