Над 1,7 млн. лв. е инвестицията на издателство „Клет България“ в социално отговорни инициативи

Първият в сектора анализ на цялостното въздействие на компанията е изготвен със съдействието на PwC България

 

Издателство „Клет България“ e инвестирало над 1,7 млн. лв. в социално отговорни инициативи за периода от 2019 г. до 2022 г. Това сочат данни от първия в сектора анализ на цялостното въздействие на компанията върху българското общество, изготвен със съдействието на експертите от PwC (PricewaterhouseCoopers) България по случай 20-ата годишнина на „Клет“.

Докладът представя задълбочен анализ на реалното въздействие на тези средства върху живота на хората. За периода „Клет България“ реализира 14 инициативи и достига над 160 хиляди души. Като част от социално отговорната си политика издателството предоставя безвъзмездно над 1 200 000 учебника, учебни тетрадки и помагала, чиято пазарна стойност надвишава 8,5 млн. лв. Обобщените резултати показват, че всяка година издателството дарява средно 8,6% от общия брой продадени учебници на ученици и учители.

„За последните три години подкрепихме и подехме десетки инициативи в подкрепа на българската образователна система. Резултатите, които виждаме, ни мотивират да продължим да развиваме бизнес модела си устойчиво и в полза на клиентите, ръководени от убеждението, че образованието е сред ключовите компоненти за изграждането на модерно и успешно демократично общество. „Образованието е наша мисия“ и този доклад е поредното доказателство, което изпълва със съдържание този слоган“, коментира Владимир Колев, управител на издателство „Клет България“.

„Усилията, които „Клет“ полага за развитието на българското образование чрез организацията на редица социално отговорни инициативи, част от които са представени в настоящия доклад, ясно показват принципите, които компанията следва, и каузите, които определя за ключови и подкрепя. Този доклад измерва и окачествява приноса нa социално отговорните инициативи на „Клет България“ за българското общество и по-специално за образователния сектор и участниците в него. Резултатите дават реално измерение на вложените усилия и затвърждават, че чрез своята дейност „Клет“ може да бъде ценен принос за голяма част от българското общество. Оценката сочи също, че само чрез образователните инициативи издателството е спомогнало за дълготрайна и устойчива промяна в живота на 73 309 души, докато в същото време е допринесло за развиването на нови умения или усъвършенстването на съществуващи такива на 139 779 души. Тези резултати затвърждават тезата, че образованието трябва да бъде сред най-ключовите компоненти за изграждането на модерно и успешно демократично общество“, коментира Савин Дянков, директор на PwC България.

Целият доклад може да бъде разгледан на специална интерактивна страница на сайта на издателството.

Инициативите, подкрепени от „Клет България“ в периода 2019 – 2022 г., са в три основни направления – развитие на модерни образователни материали както на хартия, така и дигитални; подкрепа за българския учител и подкрепа и социални инициативи, насочени към ученици и родители. Сред по-големите инициативи се отличават „Дигиталният учител“ – съвместна инициатива със SoftUni за подобряване уменията на учителите за работа с технологии за онлайн преподаване, уебинарите за личностно развитие на учителите „Е-Академия“, екологичната кампания „Чисти училища за светло бъдеще“ и др.

Ключов момент за издателството през периода е епидемичната обстановка, когато при рязката нужда от дигитализация на учебния процес „Клет“ отваря напълно платформата iZZI за периода от март 2020 г. до юли 2021 г., за да могат всички ученици и учители да имат достъп до пълния набор от ресурси в нея. Инвестицията за 16-месечния период, в който платформата е със свободен достъп, е над 600 хиляди лв. и повече от 67 000 потребители се възползват от електронните пособия на издателството.

Издателство „Клет България“ е част от германската издателска група Klett, която  започва дейността си през 1897 г. В момента в България по учебниците на „Клет България“ се обучават над 314 хиляди деца, а по издания на групата Klett в световен мащаб се обучават повече от 10 млн. души в различни училища и университети.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *